Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe

Het doel van de Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe (WOLFDR) is het stimuleren van de aanschaf van wolfwerende afrastering door schapen- en geitenhouders ter voorkoming van schade door wolven.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021 t/m 2022: € 400.000
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe (WOLFDR) is het stimuleren van de aanschaf van wolfwerende afrastering door schapen- en geitenhouders ter voorkoming van schade door wolven.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening 2017 (Asv) van toepassing.

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door schapen- en geitenhouders in een wolvenrisicogebied die in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren staan geregistreerd.

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • het aanschaffen en/of aanpassen van een vaste wolfwerende afrastering;
  • het aanschaffen van een verplaatsbare wolfwerende afrastering;
  • het aanschaffen van een automatisch oprolsysteem bij een verplaatsbaar wolfwerende afrastering.


De subsidie voor een vaste afrastering bedraagt € 500 en € 3 per strekkende meter met een maximum van € 100 per dier (waarbij voor het totaal aantal dieren wordt uitgegaan van het gemiddeld geregistreerd aantal schapen en geiten in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren over een periode van twee jaar voorafgaand aan het moment van het indienen van de aanvraag).

De subsidie voor een verplaatsbare afrastering bedraagt € 30 per dier (waarbij voor het totaal aantal dieren wordt uitgegaan van het gemiddeld geregistreerd aantal schapen en geiten in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren over een periode van twee jaar voorafgaand aan het moment van het indienen van de aanvraag) en € 4000 als de verplaatsbare afrastering een afrastering met draden is waarvoor ook een automatisch oprolsysteem is aangeschaft en de verplaatsbare afrastering op het moment van indienen van de aanvraag wordt gebruikt voor minimaal honderd schapen en/of geiten.

De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per schapen- en geitenhouder.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-16 — Regeling gewijzigd, waardoor nu de gehele provincie Drenthe als wolvenrisicogebied geldt. Daarnaast is het subsidieplafond verdubbeld van € 200.000 naar € 400.000.

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+