471 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

OPNoord Nederland

1

Met het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland (OPNOORD) wil Noord-Nederland inzetten op innovatie en een koolstofarme economie.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB (GLBNL) is het bieden van een redelijke levensstandaard aan landbouwers, en om consumenten tegen eerlijke prijzen te voorzien van kwaliteitsvoedsel.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling andere eindtoetsen PO

0

Het doel van de Subsidieregeling andere eindtoetsen PO (EINDPO) is het bieden van een reële en gelijkwaardige mogelijkheid voor aanbieders om een alternatieve eindtoets te ontwikkelen en aan te bieden aan scholen.

Geopend  Subsidie

Innovatieprogramma Dairy Campus

0

Het doel van het Innovatieprogramma Dairy Campus (IDC) is het vergroten van de innovatiekracht van de rundveehouderij.

Geopend  Subsidie

Innovatieprestatiecontracten (IPC)

0

De regeling Innovatieprestatiecontracten (IPC) stimuleert groepen mkb-bedrijven tot het uitvoeren van eigen meerjarige innovatieplannen, waarbij samenwerking en kennisoverdracht een belangrijke rol spelen.

Gesloten  Subsidie

Internationaal innoveren

2

Het doel van de regeling Internationaal innoveren (IISIO) is het financieel ondersteunen van de Nederlandse deelname aan internationale innovatieprojecten, dat wil zeggen een EUREKA-innovatieproject, PENTA-innovatieproject, ITEA3-innovatieproject, AI-innovatieproject of Global Stars-innovatieproject.

Geopend  Subsidie

Borgstelling mkb

0

De regeling Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) is bedoeld om knelpunten bij de kredietverlening door particuliere kredietinstellingen (banken en kredietverstrekkers) aan mkb-ondernemingen te verminderen.

Geopend  Garantie

Garantie ondernemingsfinanciering

0

Met de Garantie ondernemingsfinanciering (GO) wil de overheid gezonde bedrijven de mogelijkheid geven investeringen te blijven financieren.

Geopend  Garantie

Garantstelling gericht op bankgaranties

0

Doel van de Garantstelling gericht op bankgaranties (GOBANK) is het ondersteunen van bedrijven in de bouw en kapitaalgoederenindustrie.

Geopend  Garantie

Groeifaciliteit

0

De Groeifaciliteit (GROEI) moet ervoor zorgen dat ondernemingen voor de financiering van snelle groei dan wel bedrijfsovername minder moeite hebben met het aantrekken van risicokapitaal.

Geopend  Garantie

Innovatiekredieten

0

Het doel van de regeling Innovatiekredieten (INNOKREDIET) is bijdragen aan duurzame groei van de Nederlandse economie door het versterken van de innovatiekracht.

Geopend  Krediet, lening

Seed capital technostarters (Actieprogramma TechnoPartner)

0

Het doel van de regeling Seed capital technostarters (SCT) is het zodanig stimuleren en mobiliseren van de onderkant van de Nederlandse risicokapitaalmarkt dat technostarters in hun kapitaalbehoefte kunnen voorzien en zo hun overlevings- en (door)groeikansen worden vergroot.

Geopend  Krediet, lening
+