471 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Innovatiekredieten

0

Het doel van de regeling Innovatiekredieten (INNOKREDIET) is bijdragen aan duurzame groei van de Nederlandse economie door het versterken van de innovatiekracht.

Geopend  Krediet, lening

Seed capital technostarters (Actieprogramma TechnoPartner)

0

Het doel van de regeling Seed capital technostarters (SCT) is het zodanig stimuleren en mobiliseren van de onderkant van de Nederlandse risicokapitaalmarkt dat technostarters in hun kapitaalbehoefte kunnen voorzien en zo hun overlevings- en (door)groeikansen worden vergroot.

Geopend  Krediet, lening

Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie

1

Doel van de Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie (VFF) is het ondersteunen van innovatieve ondernemers bij het succesvol in de markt zetten van hun bedrijf. De regeling moet voorkomen dat waardevolle ideeën voor nieuwe producten of diensten in de ontwikkelingsfase stranden en de markt …

Geopend  Krediet, lening

Energie

0

Het doel van de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EEHEGL) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw.

Gesloten  Subsidie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb

1

Doel van de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is het stimuleren dat mkb-ondernemingen aansluiten bij innovatieactiviteiten, uitgezonderd opleiding, binnen de topsectoren.

Gesloten  Subsidie

Risico’s dekken voor aardwarmte

0

Het doel van de regeling Risico's dekken voor aardwarmte (RDAARD) is het stimuleren van de winning van aardwarmte in Nederland, door het afdekken van het geologisch risico dat het boren van putten voor de toepassing van aardwarmte niet succesvol is.

Geopend  Subsidie

Topsector energieprojecten

2

Het doel van de regeling Topsector energieprojecten (TOPENERGIE, ook TSE genoemd) is het stimuleren van energie-innovaties.

Geopend  Subsidie

Horizon 2020 – onderdeel Excellentie verspreiden en deelname verbreden

0

Doel van het onderdeel Excellentie verspreiden en deelname verbreden (HORIZONEV) is het potentieel van het in Europa aanwezige talent ten volle te benutten en ervoor te zorgen dat de voordelen van een door innovatie aangestuurde economie geoptimaliseerd worden en breed verspreid worden over de …

Gesloten  Subsidie

Horizon 2020 – onderdeel Wetenschap met en voor de samenleving

0

Doel van het onderdeel Wetenschap met en voor de samenleving (HORIZONWS) is een effectieve samenwerking tot stand te brengen tussen wetenschap en samenleving, nieuw talent te rekruteren voor de wetenschap en wetenschappelijke excellentie te koppelen aan maatschappelijk bewustzijn en …

Geopend  Subsidie

Horizon 2020 acties (MSCA)

0

Vanuit de specifieke doelstelling Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA) is steun beschikbaar voor het versterken van vaardigheden, opleidingen en loopbaanontwikkeling van onderzoekers.

Geopend  Subsidie

Horizon 2020 specifieke doelstelling 4. Onderzoeksinfrastructuren

0

Vanuit de specifieke doelstelling Onderzoeksinfrastructuren (HORIZONOI) is steun beschikbaar voor het versterken van Europese onderzoeksinfrastructuren, waaronder e-infrastructuren.

Gesloten  Subsidie

Horizon 2020 specifieke doelstelling 2. Toekomstige en opkomende technologieën (FET)

0

Vanuit de specifieke doelstelling Toekomstige en opkomende technologieën (Future and emerging technologies - FET) is steun beschikbaar voor het versterken van onderzoek in toekomstige en opkomende technologieën.

Gesloten  Subsidie
+