Subsidieregeling warmtetransitieprojecten provincie Groningen

Het doel van de Subsidieregeling warmtetransitieprojecten provincie Groningen (WTPG) is het stimuleren van de uitvoering van gebiedsgerichte projecten die leiden tot het gebruik van klimaatneutrale en aardgasvrije warmte in het kader van de warmtetransitie van de gebouwde omgeving in de provincie Groningen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 19.01.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 4 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling warmtetransitieprojecten provincie Groningen (WTPG) is het stimuleren van de uitvoering van gebiedsgerichte projecten die leiden tot het gebruik van klimaatneutrale en aardgasvrije warmte in het kader van de warmtetransitie van de gebouwde omgeving in de provincie Groningen.

Op de regeling zijn de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 en de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoering van gebiedsgerichte warmteprojecten in de provincie die bijdragen aan de warmtetransitie van de gebouwde omgeving in de provincie.

De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 2 miljoen per project;
  • nooit meer dan de onrendabele top van het project.


Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de provincie Groningen. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-01-18 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Groningen.

Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
9712 JG GRONINGEN
NEDERLAND

+