Subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023

Het doel van de Subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023 (TOPSP21) is het stimuleren en ondersteunen van de sportsector bij het organiseren van aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoord georganiseerde internationale topsportevenementen om de inspirerende waarde en het bereik van topsport te vergroten.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 19.01.2021 t/m 31.12.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Jaarlijks: € 8,1 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023 (TOPSP21) is het stimuleren en ondersteunen van de sportsector bij het organiseren van aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoord georganiseerde internationale topsportevenementen om de inspirerende waarde en het bereik van topsport te vergroten.

In aanmerking komen nationale sportbonden en evenementenorganisatoren. Per tak van sport kan in principe eens per drie jaar subsidie worden verstrekt voor maximaal één topsportevenement.

De subsidie bedraagt ten hoogste 25% van de totale subsidiabele kosten voor de organisatie van het topsportevenement, tot ten hoogste € 2,5 miljoen. Het subsidiepercentage wordt verhoogd tot 50% van de totale subsidiabele kosten als het topsportevenement is gericht op deelnemers met een beperking of op talenten én als sprake is van maatregelen en tijdelijke aanpassingen van accommodaties als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van COVID-19.

Aanvragen kunnen doorlopend, maar maximaal zesendertig maanden vóór de aanvang van het topsportevenement, worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-01-18 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 16006

+