Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021 – Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021 (VKNN) is om bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland te helpen om meer kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen, maar ook om nieuwe kennis aan te boren, te ontwikkelen en toe te passen.

Looptijd 04.01.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 18 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021 (VKNN) is om bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland te helpen om meer kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen, maar ook om nieuwe kennis aan te boren, te ontwikkelen en toe te passen.

De uitvoeringsregeling is een uitwerking van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland (OPNOORD).

Subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke ondernemingsvormen en rechtspersonen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • valorisatieprojecten, oftewel innovatietrajecten gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, concepten, technologieën en diensten, dan wel het testen van innovatieve toepassingen in de praktijkomgeving gericht op de valorisatie van nieuwe technieken;
  • kennisontwikkelingsprojecten, oftewel onderzoeksprojecten of andersoortige projecten waarin kennisontwikkeling centraal staat.


De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten van valorisatieprojecten en 60% van de totale subsidiabele kosten van kennisontwikkelingsprojecten, en kan oplopen tot maximaal € 2,5 miljoen per project.

Subsidie wordt alleen verstrekt indien het subsidiebedrag minimaal € 100.000 per project bedraagt én de projectkosten minimaal € 200.000 bedragen. Voor het mkb is het in uitzondering hierop echter mogelijk dat de projectkosten lager zijn dan € 200.000.

Aanvragen kunnen van 4 januari 2021 tot en met 24 mei 2021 (17:00 uur) via een webportal worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2021-04-13 — Integrale gewijzigde regeling: verhoging budget naar € 18 miljoen.

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+