460 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren R&D

0

De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren R&D-samenwerking Noord-Nederland 2019 (MITRDNN) heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling arbeidsmarkt en onderwijs Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling arbeidsmarkt en onderwijs Drenthe (AODR) is om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zodat werkgevers in Drenthe ook in de toekomst kunnen beschikken over voldoende en goed gekwalificeerd personeel.

Geopend  Subsidie

Stimuleringsregeling wonen en zorg

0

Het doel van de Stimuleringsregeling wonen en zorg (SWZ) is het stimuleren van de ontwikkeling en totstandkoming van vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen.

Geopend  Garantie, Subsidie

Deelreglement Distributie 2019

0

Het doel van het Deelreglement Distributie 2019 (FNFDIS2019) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is het ondersteunen van de distributie van Nederlandse filmproducties en minoritaire coproducties (en de daarmee samenhangende marketing en promotie), voor internationale festivalselectie, en …

Geopend  Subsidie

Deelreglement Filmactiviteiten 2019

0

Het doel van het Deelreglement Filmactiviteiten 2019 (FNFDFAC2019) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is het verlenen van subsidies voor filmactiviteiten.

Geopend  Subsidie

Regeling groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2019

0

Het doel van de Regeling groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2019 (GRRG19) is het stimuleren van groot onderhoud en herbestemming van rijksmonumenten binnen de provincie Groningen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling natuurinclusieve landbouw provincie Groningen 2019

0

De Subsidieregeling natuurinclusieve landbouw provincie Groningen 2019 (NILGR) heeft tot doel om natuurinclusieve landbouw aan te jagen en daarmee landbouw en natuur dichter bij elkaar te brengen.

Geopend  Subsidie

Fonds Verantwoord Ondernemen 2019

0

Het doel van het Fonds Verantwoord Ondernemen 2019-2022 (FVO) is het stimuleren van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) door Nederlandse ondernemingen. Zo kunnen bedrijven samen met maatschappelijke organisaties IMVO-risico’s of -misstanden in hun internationale …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling provinciale activiteiten 75 jaar vrijheid Drenthe

0

De Subsidieregeling provinciale activiteiten 75 jaar vrijheid Drenthe (75DR) heeft tot doel bij te dragen aan het herdenken en het vieren van 75 jaar vrijheid in Drenthe.

Gesloten  Subsidie

Meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s voor de gebouwde omgeving (MMIP)

0

Het doel van de Meerjarige missiegedreven innovatieprogramma's voor de gebouwde omgeving (MMIP) is het bereiken van een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling innovatie, krimp en leefbaarheid

0

Het doel van de Subsidieregeling innovatie, krimp en leefbaarheid (IKLDR) is de sociale leefbaarheid te versterken door een positieve impuls te geven aan wonen, welzijn, werken, zorg, bereikbaarheid en burgerkracht. Deze impuls is met name gericht op inwoners van Drenthe voor wie dit niet …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling ERTMS

0

Het doel van de Subsidieregeling ERTMS (ERTMS) is spoorwegondernemingen te ondersteunen bij de uitwerking en realisatie van het programma ERTMS, waarin het huidige spoorbeveiligingssysteem wordt vervangen door het European Rail Traffic Management System (oftewel ERTMS).

Gesloten  Subsidie
+