471 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLDOA) is om de gevolgen van de coronacrisis te helpen verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Geopend  Subsidie

Stimuleringsregeling E19 2.0

0

Het doel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0 (SET COVID-19 2.0) is het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de duurzame implementatie en borging van e-health toepassingen die zorg en ondersteuning op afstand aan cliënten thuis faciliteren.

Geopend  Subsidie

Melkvee van zeldzame runderrassen

0

Op basis van de regeling Melkvee van zeldzame runderrassen (MZRR) kan subsidie worden verstrekt aan houders van melkkoeien van zeldzame runderrassen die als zeldzame runderrassen bekend zijn in het Identificatie- en Registratiesysteem rund (I&R-systeem rund).

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling COVID

1

De Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân (COVIDFR) heeft tot doel om Friese mkb-ondernemingen in de toeristische sector of horeca te ondersteunen bij het herinrichten van hun ondernemingen op de anderhalve-meter-economie.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling herstel biodiversiteit Fryslân

0

Het doel van de Subsidieregeling herstel biodiversiteit Fryslân (HEBIFR) is het stimuleren van het herstel van de biodiversiteit in de provincie Fryslân, door specifiek in te zetten op voorbeeldprojecten die zich richten op het ontwikkelen, toepassen of uitdragen van een herstelstrategie van …

Gesloten  Subsidie

Innovation Fund (innovatiefonds van de Europese Unie)

0

Het Innovation Fund (IF) oftewel het innovatiefonds van de Europese Unie (EU) is gericht op de financiering van doorbraaktechnologieën voor hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en koolstofopvang, -gebruik en -opslag.

Geopend  Subsidie

Regeling groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2020 (Subsidieregeling GRRG 2020)

0

Het hoofddoel van de Regeling groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2020, oftewel de Subsidieregeling GRRG 2020 (GRRG20), is om eigenaren van rijksmonumenten in de provincie Groningen in staat te stellen groot onderhoud en restauratie aan het rijksmonument uit te …

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional

0

Het doel van de Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional (EVCJGP) is het stimuleren dat jeugdprofessionals die tussen 1 januari 2018 en 31 maart 2018 een aanvraag hebben gedaan bij het kwaliteitsregister jeugd en niet op minimaal hbo-niveau zijn geschoold over een vakbekwaamheidsbewijs …

Geopend  Subsidie

Subsidie voor de opleidingskosten van groene buitengewoon opsporingsambtenaren 2020

0

Het doel van de Subsidie voor de opleidingskosten van groene buitengewoon opsporingsambtenaren 2020 (GROENBOA20) is het ondersteunen van particuliere werkgevers voor opleidingskosten gemaakt voor buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) die werkzaam zijn in domein I (openbare ruimte) of domein …

Gesloten  Subsidie

De anderhalve-meter-regeling provincie Groningen 2020

1

Het doel van De anderhalve-meter-regeling provincie Groningen 2020 (AMGR) is om kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties in de provincie Groningen te ondersteunen bij het herinrichten van hun onderneming/organisatie aan de anderhalve-meter-economie.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19

0

Het doel van de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 (TVL) is om getroffen mkb-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen in verband met de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Geopend  Subsidie

Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

0

Het doel van de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2) is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet met minimaal 20% gedurende een periode van vier maanden, vanwege een …

Gesloten  Subsidie
+