582 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Programma Verpleging en Verzorging

0

Het programma Verpleging en Verzorging (ZONMW-VV) draagt bij aan de versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en is zo van betekenis voor de aantrekkelijkheid van het beroep en de kwaliteit van zorg.

Geopend  Subsidie

Programma Safety

0

Het doel van het programma Safety-II en veiligheidsergonomie (ZONMW-SII) is om te onderzoeken of de principes van Safety-II ook werken in de praktijk van de ziekenhuiszorg in Nederland en of ze ook een bijdrage leveren aan veiligere zorg voor patiënten.

Geopend  Subsidie

Programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten

0

Het programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten (ZONMW-GB) verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Het doel is dat mensen met een (verstandelijke) …

Geopend  Subsidie

Quantum Delta NL mkb-programma

0

Het doel van het Quantum Delta NL mkb-programma (QNL-MKB) is om binnen zeven jaar 125 hightech mkb-bedrijven in Nederland te verbinden met quantumtechnologie.

Gesloten  Subsidie

Tijdelijke regeling aanvullende subsidie evenementen COVID-19

0

Op basis van de Tijdelijke regeling aanvullende subsidie evenementen COVID-19 (ATE) kan aan een organisator van een evenement subsidie worden verstrekt ter dekking van de kosten voor het organiseren van een evenement dat niet plaatsvindt omdat het moet worden geannuleerd als gevolg van een …

Geopend  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel 2

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel 2 (TSVC2) is het verstrekken van subsidie voor activiteiten van detailhandelaren in verband met het tijdelijk vuurwerkverbod vanwege COVID-19.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling gender2027

0

Het doel van de Subsidieregeling gender- en LHBTI+-gelijkheid 2022-2027 (LHBTI+) is het ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van gendergelijkheid en LHBTI+-gelijkheid.

Geopend  Subsidie

Interreg Deutschland2027

0

Het doel van het programma Interreg Deutschland-Nederland 2021-2027 (INTERREGDNL) is het stimuleren van vernieuwende grensoverschrijdende projecten in de Duits-Nederlandse grensregio, die bijdragen aan een innovatiever, groener én meer verbonden grensgebied, waarin Europa dichter bij de burger komt.

Geopend  Subsidie

Interreg Noordwest2027

0

Het programma Interreg Noordwest-Europa 2021-2027 (INTERREGNWE) wil bijdragen aan een groene, slimme en rechtvaardige transitie voor alle deelnemende gebieden in Noordwest-Europa (NWE), met als doel een evenwichtige ontwikkeling te ondersteunen en alle regio's veerkrachtiger te maken.

Geopend  Subsidie

Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

0

Het doel van de Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-6) is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet met ten minste 20%, gedurende de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling boerenexperimenten biologische landbouw 2022

0

Het doel van de Subsidieregeling boerenexperimenten biologische landbouw 2022 (BBLGR) is het ondersteunen van biologische boeren die door middel van experimenten proberen aan één of meerdere doelen van het Programma Duurzame Landbouw 2020-2024 bij te dragen, bijvoorbeeld op het gebied van …

Geopend  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling journalistieke professionalisering lokale publieke media

0

Met de Tijdelijke subsidieregeling journalistieke professionalisering lokale publieke media-diensten (JPLP) wil het Stimuleringsfonds voor de journalistiek (SVDJ) bijdragen aan het continueren van arbeidsplaatsen die gerealiseerd zijn met de in 2020 opengestelde Tijdelijke subsidieregeling …

Gesloten  Subsidie
+