442 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Fries Cultuur en Sport Fonds

0

Het doel van het Fries Cultuur en Sport Fonds (FCSF) is het bijdragen aan de realisatie van een compleet cultureel en sportief aanbod voor de bewoners van de provincie Fryslân en haar bezoekers.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

Horizon 2020 specifieke doelstelling 2. Toekomstige en opkomende technologieën (FET)

0

Vanuit de specifieke doelstelling Toekomstige en opkomende technologieën (Future and emerging technologies - FET) is steun beschikbaar voor het versterken van onderzoek in toekomstige en opkomende technologieën.

Geopend  Subsidie

Horizon 2020 specifieke doelstelling 2. Toegang tot risicokapitaal

0

De specifieke doelstelling Toegang tot risicokapitaal (HORIZONIL2) is gericht op het verbeteren van de toegang tot risicokapitaal voor investeringen in onderzoek en innovatie (O&I).

Gesloten  Garantie, Krediet, lening, Participatie, Subsidie

Horizon 2020 en kleinbedrijf (mkb)

0

De specifieke doelstelling Innovatie in het midden- en kleinbedrijf (HORIZONIL3) is gericht op het stimuleren van innovatie door micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (mkb'ers of kmo's).

Geopend  Subsidie

Horizon 2020 specifieke doelstelling 1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën

0

De specifieke doelstelling Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën (HORIZONIL1) is gericht op het versterken van het industrieel leiderschap van Europa door middel van onderzoek, technologische ontwikkeling, demonstratie en innovatie met betrekking tot de …

Geopend  Subsidie

Horizon 2020 inclusieve, innovatieve en reflexieve samenlevingen

1

Vanuit de specifieke doelstelling Europa in een veranderende wereld - inclusieve, innovatieve en reflexieve samenlevingen (HORIZONMU6) is steun beschikbaar voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten gericht op het bijbrengen van een beter besef van Europa, alsmede het bieden van oplossingen en …

Geopend  Subsidie

Horizon 2020 de vrijheid en veiligheid van Europa en zijn burgers beschermen

0

Vanuit de specifieke doelstelling Veilige samenlevingen - de vrijheid en veiligheid van Europa en zijn burgers beschermen (HORIZONMU7) is steun beschikbaar voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten gericht op het bevorderen van veilige Europese samenlevingen en het steviger verankeren van de …

Geopend  Subsidie

Horizon 2020 specifieke doelstelling 3. Veilige, schone en efficiënte energie

0

Vanuit de specifieke doelstelling Veilige, schone en efficiënte energie (HORIZONMU3) is steun beschikbaar voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten gericht op de overstap naar een betrouwbaar, betaalbaar, algemeen aanvaard, duurzaam en concurrerend energiesysteem.

Geopend  Subsidie

Horizon 2020 specifieke doelstelling 4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer

0

Vanuit de specifieke doelstelling Slim, groen en geïntegreerd vervoer (HORIZONMU4) is steun beschikbaar voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten gericht op het realiseren van een hulpbronnenefficiënt, klimaat- en milieuvriendelijk, veilig en naadloos geïntegreerd Europees vervoersysteem.

Geopend  Subsidie

Horizon 2020 specifieke doelstelling 5. Klimaatactie, milieu, efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen

0

Vanuit de specifieke doelstelling Klimaatactie, milieu, efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen (HORIZONMU5) is steun beschikbaar voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten gericht op het tot stand brengen van een hulpbronnenefficiënte, waterzuinige en uit klimaatoogpunt veerkrachtige …

Geopend  Subsidie

Horizon 2020 specifieke doelstelling 1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn

1

Vanuit de specifieke doelstelling Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn (HORIZONMU1) is steun beschikbaar voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten gericht op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van iedereen gedurende het hele leven.

Geopend  Subsidie

Horizon 2020 economie

0

Vanuit de specifieke doelstelling Voedselzekerheid, duurzame land- en bosbouw, marien en maritiem onderzoek en onderzoek naar binnenwateren, en bio-economie (HORIZONMU2) is steun beschikbaar voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten gericht op het verzekeren van een toereikend aanbod van …

Geopend  Subsidie
+