471 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Financieringsmechanisme van de Unie voor hernieuwbare energie

0

Het doel van het Financieringsmechanisme van de Unie voor hernieuwbare energie, oftewel het Union renewable energy financing mechanism (REFM), is het ondersteunen van de uitrol van hernieuwbare energie in de hele Europese Unie (EU). Vanuit het mechanisme wordt steun verleend voor nieuwe …

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Subsidie

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19

0

Op basis van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 (SBZP) kan subsidie worden verstrekt aan zorgaanbieders voor het uitkeren van een bonus aan een zorgprofessional.

Geopend  Subsidie

Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

0

Het doel van de Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVSC19) is het compenseren van verhuurders van sportaccommodaties voor de financiële schade die zij oplopen wanneer zij de huursom van amateursportorganisaties kwijtschelden (en stimuleert hiermee verhuurders …

Gesloten  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk (TSRV) is het stimuleren van de afvoer van bij detailhandelaren in Nederland opgeslagen restantvoorraden vuurwerk en lanceerstandaards.

Geopend  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLDS) is het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers door hun kosteloos scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het …

Gesloten  Subsidie

Opschaling supportprogramma’s startups en scale

0

Doel van de regeling Opschaling supportprogramma’s startups en scale-ups (OSPSS) is het ondersteunen van private partijen die zogenaamde opschalingsprojecten uitvoeren. Het gaat hierbij om projecten die bestaande supportprogramma’s, die een positief effect hebben gehad op het ontstaan of de …

Geopend  Subsidie

Beleidsregel tegemoetkoming kust19

0

De Beleidsregel tegemoetkoming kust- en binnenvisserij COVID-19 (BTKBV) voorziet in een tegemoetkoming voor gedupeerde ondernemingen die vallen onder de volgende twee categorieën: visserijbedrijven op de binnenwateren en visserijbedrijven die actief zijn in de kleinschalige kustvisserij.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling arbeidsmarktscholing COVID

1

Het doel van de Subsidieregeling arbeidsmarktscholing COVID-19 Fryslân 2020 (AMSCOVIDFR) is het kennisniveau van werknemers, medewerkers en eigenaren van bestaande Friese ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties te vergroten door middel van het stimuleren van scholingsactiviteiten.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling stageplaatsen Fryslân 2020

1

De Subsidieregeling stageplaatsen Fryslân 2020 (STAGECOVIDFR) heeft tot doel om Friese ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties te stimuleren stageplaatsen beschikbaar te stellen voor studenten in de herstelfase na de coronacrisis.

Gesloten  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Ondernemersimpuls Fryslân

0

Het doel van de Ondernemersimpuls Fryslân (OIFR) is het helpen van het Friese micro- en kleinbedrijf om zo sterk mogelijk uit de coronacrisis te komen.

Geopend  Krediet, lening

Tijdelijke vermindering van productie of verkoop van aquacultuurdieren als gevolg van COVID

0

Het doel van de regeling Tijdelijke vermindering van productie of verkoop van aquacultuurdieren als gevolg van COVID-19 (COVIDAQUA) is het ondersteunen van de tijdelijke vermindering van de productie of verkoop van aquacultuurproducten als gevolg van de coronavirus.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling opruiming drugsafval Fryslân 2020

0

Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Fryslân 2020 (ODFR) is het stimuleren van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Geopend  Subsidie
+