460 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

VIDA – Value-added Innovation in fooD chAins

0

Het doel van het project VIDA is het versnellen van de implementatie van nieuwe oplossingen in de voedingssector die het gebruik van water en energie verminderen. De voorkeur gaat daarbij uit naar oplossingen die met behulp van de zogeheten Key Enabling Technologies (KETs) microtechnologie, …

Geopend  Subsidie

Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie 2019

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie 2019 (VALORISATIE19) is dat mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital 2019

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital 2019 (HUMANCAPITAL19) is het stimuleren van samenwerking tussen publieke en private partijen om de toekomstige arbeidsmarktvraag beter en structureel boven tafel te krijgen, of vraag en aanbod van hoogopgeleid personeel beter op elkaar …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringskader Open Innovatie Call 2019

0

Het Uitvoeringskader Open Innovatie Call 2019 (OPENINCA19) heeft als doel het stimuleren dat het bedrijfsleven en kennisinstellingen samen met initiatieven komen die het in zich hebben een reeks samenhangende innovaties voort te brengen. Deze innovaties moeten in onderlinge samenhang kunnen …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020

0

Doel van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 (SRRM19) is het stimuleren van de restauratie van grote rijksmonumenten.

Gesloten  Subsidie

Deelreglement Realisering

0

Het doel van het Deelreglement Realisering (FNFREA2019) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is het ondersteunen van realisering en afwerking in de categorieën speelfilm, documentaire, animatie, korte film en onderzoek & experiment én samenwerkingsprojecten met andere instellingen die tot …

Geopend  Subsidie

Deelreglement Ontwikkeling

0

Het doel van het Deelreglement Ontwikkeling (FNFONT2019) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is het ondersteunen van ontwikkeling in de categorieën speelfilm, documentaire, animatie, onderzoek & experiment én samenwerkingsprojecten met andere instellingen die tot ontwikkeling van deze …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD

0

Het doel van de Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD (IPSCMD) is om door onderzoek inzicht te krijgen in de werking van IPS voor mensen met common mental disorders (CMD), die Klant gemeente of Klant UWV zijn.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019

0

Het doel van de Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019 (RUIKWGR19) is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de provincie Groningen en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep.

Geopend  Subsidie

Coachingsregeling 2019

0

Het doel van de Coachingsregeling 2019 (COACHING) van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is het ondersteunen van coachingstrajecten.

Geopend  Subsidie

Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy

0

Het Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy (SDGR) heeft tot doel om in totaal 2 miljoen arme mensen in ontwikkelingslanden te voorzien van aansluiting op moderne energiediensten via samenwerking met de private sector.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren haalbaarheid Noord

0

De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren haalbaarheid Noord-Nederland 2019 (MITHNN) heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN
+