448 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Subsidieregeling veelbelovende zorg sneller bij de patiënt

0

Doel van de Subsidieregeling veelbelovende zorg sneller bij de patiënt (VZSBP) is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket.

Gesloten  Subsidie

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

0

Het doel van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (RSFN) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken.

Geopend  Subsidie

Regionale Investeringssteun Groningen 2019

0

Het doel van de Regionale Investeringssteun Groningen 2019 (RIG2019) is het verlenen van regionale investeringssteun aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de ‘Zernike-campus’ in de provincie Groningen, of het verlenen van steun voor milieubescherming aan grote ondernemingen waar …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling beloning 200 duurzame melkveehouders Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling beloning 200 duurzame melkveehouders Drenthe (B200DPMVDR) is om bij te dragen aan de doelstellingen van de provincie om de emissie van de melkveehouderij te reduceren.

Gesloten  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe (200DPMVDR) is dat melkveehouders een duurzaamheidsplan laten opstellen door een externe adviesdienst. Met dit plan wordt de individuele veehouder in staat gesteld zijn bedrijfsvoering op een meer duurzame wijze …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders provincie Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling uitvoeringsbijdrage duurzaam presterende melkveehouders provincie Drenthe (UDPMVDR) is om melkveehouders de mogelijkheid te bieden om extern advies of voorlichting/scholing in te winnen over een specifiek onderwerp uit een eerder opgesteld duurzaamheidsplan op …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe

0

De Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe (HRMD) heeft als doel om mkb-ondernemers aan te moedigen een toekomstgericht professioneel personeelsbeleid te voeren en te investeren in de 'inzetbaarheid' van hun medewerkers.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling toekomstgerichte landbouw provincie Drenthe

0

De Subsidieregeling toekomstgerichte landbouw provincie Drenthe (TLDR) heeft tot doel projecten te stimuleren gericht op innovatie, modernisering en verduurzaming in de primaire sector en in de agribusiness.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling flexibel budget evenementen provincie Groningen 2019

0

Het doel van de Subsidieregeling flexibel budget evenementen provincie Groningen 2019-2020 (EVENGR19) is het stimuleren van evenementen die bijdragen aan de Groningse toeristische promotie- en marketingstrategie om hiermee een kwalitatieve impuls te geven aan het imago en de aantrekkingskracht …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling budget ontwikkeling innovatie bibliotheekvoorziening 2019

0

Doel van de Subsidieregeling budget ontwikkeling innovatie bibliotheekvoorziening 2019-2020 (BIEBGR) is het stimuleren van vernieuwende projecten ten behoeve van de transitie naar een toekomstbestendige bibliotheek.

Geopend  Subsidie

Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019

0

Het doel van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019 (SBKB2019) is het aansturen van het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen, het in stand houden van de landelijke digitale bibliotheek en het verzorgen van een bibliotheekvoorziening van noodzakelijk omgezette werken voor …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Drenthe 2018

0

Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Drenthe 2018-2019 (DRUGSDR18) is om de Drentse leefomgeving vrij te houden van drugsafval om zodoende milieu- en gezondheidsschade te voorkomen.

Geopend  Subsidie
+