Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe (Asbestdakenregeling Drenthe) – provincie Drenthe

Het doel van de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe (VAD) is het stimuleren van de verwijdering van asbestdaken en -gevels in Drenthe, alsmede het stimuleren dat de gesaneerde daken worden voorzien van isolatie en zonnepanelen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 15.01.2021 t/m 31.12.2028
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021: € 2,8 miljoen
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe (VAD) is het stimuleren van de verwijdering van asbestdaken en -gevels in Drenthe, alsmede het stimuleren dat de gesaneerde daken worden voorzien van isolatie en zonnepanelen.

De regeling staat ook bekend als de Asbestdakenregeling Drenthe. Op de regeling – de opvolger van de Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe (ASBESTDR) – is de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 (Asv) van toepassing.

Subsidie in de vorm van een lening kan worden aangevraagd door eigenaren van een gebouw met een asbestdak of -gevel, gelegen binnen de provincie Drenthe, alsmede vereniging van eigenaren (VVE) binnen de provincie Drenthe.

Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van de kosten voor de volgende activiteiten:

 • inventarisatie van een asbestdak door een gecertificeerd bedrijf;
 • onderzoek in het kader van de natuurtoets;
 • de sanering van een asbestdak, inclusief de daarbij behorende eindcontrole;
 • de sloop van een gebouw met een asbestdak;
 • het aanbrengen van een nieuw dak inclusief isolatie;
 • het verstevigen, verbeteren of vernieuwen van de draagconstructie van het dak in verband met bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelen;
 • de aanschaf en het plaatsen van zonnepanelen inclusief de bijbehorende technische voorzieningen;
 • de voorbereiding en het saneren van bodemverontreiniging bij een asbestdak als gevolg van erosie van het asbestdak binnen 2 meter van het gebouw.


De subsidie in de vorm van de lening is niet hoger dan maximaal de subsidiabele kosten met een minimum leenbedrag van € 2500 en een maximum leenbedrag tot € 100.000 per eigenaar of vereniging van eigenaren (VVE).

De rente wordt vastgesteld conform de productspecificaties en voorwaarden van stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), verhoogd met een opslag van 0,1% in verband met af te dekken risico’s. De opslag is niet van toepassing op een Verzilverlening en een Maatwerklening.

Aanvragen kunnen met behulp van een digitaal aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Aanvragen worden afgehandeld op basis van volgorde van datum van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-01-11 — Subsidieplafond 2021

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+