Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025

Het doel van de Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025 (SABESL) is het stimuleren van activiteiten die gericht zijn op het in de praktijk leren gebruiken van uitkomstinformatie door patiënt en zorgverlener bij Samen beslissen.

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2025
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021-2025: € 5 miljoen per kalenderjaar
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025 (SABESL) is het stimuleren van activiteiten die gericht zijn op het in de praktijk leren gebruiken van uitkomstinformatie door patiënt en zorgverlener bij Samen beslissen.

De regeling is een vervolg op het Beleidskader subsidiëring transparantie over de kwaliteit van zorg (zie TKZ19).

Subsidie wordt verstrekt voor projecten waarin wordt samengewerkt tussen de eerste- en de tweede- en/of derdelijns curatieve zorg, waarbij het initiatief voor de activiteiten uit de eerstelijn komt. De aanvrager verricht de activiteiten in samenwerking met voor die activiteiten relevante partijen, waaronder in ieder geval de patiëntengroep waar de zorg zich op richt.

Op basis van de regeling kan aan een instelling een projectsubsidie worden verstrekt voor de kosten van activiteiten die gericht zijn op het in de praktijk leren gebruiken van uitkomstinformatie door patiënt en zorgverlener bij Samen beslissen.

Er wordt jaarlijks een thema vastgesteld. In 2022 is de regeling gericht op projecten die het leren gebruiken van uitkomstinformatie bevorderen bij Samen beslissen met kinderen.

De subsidie bedraagt ten hoogste € 1 miljoen.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode worden ingediend bij Zorginstituut Nederland.

Laatst gewijzigd op 2021-12-16 — De regeling gaat opnieuw open van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022, zo meldt Zorginstituut Nederland

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Zorginstituut Nederland.

Zorginstituut Nederland

Postbus 320
1110 AH Diemen
Nederland

+