Subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen

Het doel van de Subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen (VVG) is gebouweigenaren in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen te ondersteunen bij verduurzaming, onderhoud en verbetering van hun gebouwen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.06.2021 t/m 31.05.2026
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget € 566 miljoen (zie Bijdrage voor de verschillende deelplafonds)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen (VVG) is gebouweigenaren in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen te ondersteunen bij verduurzaming, onderhoud en verbetering van hun gebouwen.

De regeling is de opvolger van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld (EWBVG).

Gebouweigenaren in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen kunnen subsidie aanvragen voor de kosten van:

 • 1. een verduurzamingsmaatregel, voor zover het gebouw:
  • op of voor 6 november 2020 deel uitmaakt van het versterkingsprogramma;
  • volgens een beoordeling die heeft plaatsgevonden met de NPR:9998:2018 tijdvak 2 of een eerdere versie van de NPR:9998 niet aan de veiligheidsnorm voldoet;
  • voor zover het een gebouw in eigendom is van een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet, niet valt onder batch 1588; en
  • niet valt onder een clustering.
 • 2. een verduurzamingsmaatregel, onderhoud of verbetering, voor zover het gebouw:
  • op of voor 6 november 2020 deel uitmaakte van het versterkingsprogramma;
  • volgens een beoordeling die heeft plaatsgevonden met NPR:9998:2018 tijdvak 2 of een eerdere versie van de NPR:9998 aan de veiligheidsnorm voldoet, of een beoordeling krijgt die plaatsvindt met de NPR:9998:2018 tijdvak 5 of een actuelere versie van de NPR dan wel volgens een typologie; en
  • niet valt onder een clustering.
 • 3. een verduurzamingsmaatregel, onderhoud of verbetering, voor zover dat gebouw:
  • bestemd of mede bestemd is voor bewoning;
  • gelegen is in het postcodegebied 9679, 9681 of 9682 of een door het Instituut Mijnbouwschade op 6 november 2020 aangewezen postcodegebied in het aardbevingsgebied Groningen waarbinnen het Instituut schade door waardedaling vergoedt;
  • op of voor 6 november 2020 geen deel uitmaakt van het versterkingsprogramma;
  • is gebouwd en opgeleverd vóór 1 januari 2016; en
  • niet in eigendom is van een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet.


De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 7000 voor onderdeel 1, € 17.000 voor onderdeel 2 en € 10.000 voor onderdeel 3.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Aanvragen voor de onderdelen 1 en 2 kunnen worden ingediend vanaf 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2026. Aanvragen voor onderdeel 3 kunnen worden ingediend vanaf 1 juli 2021 tot en met 5 juli 2021 en van 10 januari 2022 tot 31 december 2023.

De subsidieplafonds per onderdeel worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-11 — Het subsidieplafond voor onderdeel 3 is al op de eerste dag van openstelling bereikt. Er worden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen.

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+