Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021: Deelregeling persoonlijke scholing op initiatief van zittend personeel of uitzendkracht

Het doel van de Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021 (KVV) is om de mobiliteit naar kansrijke beroepen in de techniek verder op gang te brengen en mensen met baanonzekerheid via omscholing een beter perspectief te bieden. Dit moet bijdragen aan een weerbare en wendbare arbeidsmarkt en de versterking van de economische structuur in Noord-Nederland.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.10.2021 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 1 oktober 2021 t/m 31 december 2022: € 147.000, waarvan maximaal € 73.500 voor uitzendkrachten (€ 40.909 voor de provincie Drenthe, € 40.909 voor de provincie Fryslân, € 65.182 voor de provincie Groningen inclusief de Arbeidsmarktregio Groningen)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021 (KVV) is om de mobiliteit naar kansrijke beroepen in de techniek verder op gang te brengen en mensen met baanonzekerheid via omscholing een beter perspectief te bieden. Dit moet bijdragen aan een weerbare en wendbare arbeidsmarkt en de versterking van de economische structuur in Noord-Nederland.

De Uitvoeringsregeling valt uiteen in verschillende deelregelingen. De Deelregeling persoonlijke scholing op initiatief van zittend personeel of uitzendkracht (KVVP) heeft tot doel het zittend personeel of uitzendkrachten binnen de branches/sectoren toekomstbestendig te scholen om zodoende de ontwikkelingen in de branches/sectoren bij te kunnen houden.

De doelgroep betreft zittend personeel en uitzendkrachten die zelf het initiatief nemen om zich te laten scholen. Zij zijn werkzaam bij een onderneming die volgens het Handelsregister is gevestigd in het werkingsgebied en daar ondernemingsactiviteiten uitvoert. Branches/sectoren waarop deze deelregeling van toepassing is worden in een Uitvoeringsbesluit benoemd. De te benoemen branches/sectoren kunnen per Uitvoeringsbesluit verschillen.

Subsidie wordt verstrekt voor een scholingsactiviteit van zittend personeel of uitzendkracht die werkt bij een onderneming die binnen de doelgroep valt. De scholing is gericht op het versterken of vergroten van de inzetbaarheid.

Op grond van deze deelregeling wordt tot maximaal € 1000 subsidie verleend aan zittend personeel of uitzendkracht voor de subsidiabele kosten van een scholingsactiviteit.

Aanvragen kunnen worden ingediend via het loket van Servicepunt Techniek Noord (SPT-Noord). Deze organisatie zal de aanvragen in het webportal van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) doorzetten. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-09-23 — Uitvoeringsbesluit gepubliceerd, met daarin de doelgroepen en budgetten voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021: Deelregeling persoonlijke scholing op initiatief van zittend personeel of uitzendkracht.

Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021: Deelregeling persoonlijke scholing op initiatief van zittend personeel of uitzendkracht

+