Subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders provincie Drenthe

Het doel van de Subsidieregeling uitvoeringsbijdrage duurzaam presterende melkveehouders provincie Drenthe (UDPMVDR) is om melkveehouders de mogelijkheid te bieden om extern advies of voorlichting/scholing in te winnen over een specifiek onderwerp uit een eerder opgesteld duurzaamheidsplan op het gebied van emissies van fosfaat, stikstof, ammoniak en broeikasgassen door het sluiten van de kringlopen en/of het toepassen van weidegang.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.02.2019 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget € 375.000
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Drenthe
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling uitvoeringsbijdrage duurzaam presterende melkveehouders provincie Drenthe (UDPMVDR) is om melkveehouders de mogelijkheid te bieden om extern advies of voorlichting/scholing in te winnen over een specifiek onderwerp uit een eerder opgesteld duurzaamheidsplan op het gebied van emissies van fosfaat, stikstof, ammoniak en broeikasgassen door het sluiten van de kringlopen en/of het toepassen van weidegang.

In aanmerking komen melkveehouders die een door de provincie Drenthe in de periode 2018 en 2019 bekostigd duurzaamheidsplan hebben laten opstellen waarin adviezen staan om de doelen van de regeling te bewerkstelligen.

Subsidie wordt verstrekt voor het laten opstellen van een advies of het verkrijgen van voorlichting/scholing, gegeven door een externe adviesdienst, waarbij het advies of de voorlichting/scholing aansluit op hetgeen in het duurzaamheidsplan is benoemd.

Per subsidieaanvrager kan maximaal € 1500 subsidie worden verleend. De subsidieaanvrager draagt zelf minimaal € 300 bij aan de kosten van de activiteiten.

Aanvragen kunnen van 1 februari 2019 tot en met 31 december 2022 worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2019-05-20 — Wijziging in begripsbepaling KringloopWijzer

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+