426 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

0

Het doel van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is om het werkgevers mogelijk te maken om, in tijden van acute en zware terugval in de omzet van minimaal 20%, hun werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten voordat …

Gesloten  Subsidie

Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19

0

Het doel van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) is snel een eerste helpende hand te bieden aan ondernemingen die direct getroffen zijn door de landelijke gezondheidsmaatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19).

Geopend  Subsidie

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen

0

Het doel van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) is het stimuleren van het aardgasvrij maken van huurwoningen. De regeling stimuleert zowel opschaling en versnelling van het aardgasvrij maken van huurwoningen en het aansluiten op warmtenetten van die aardgasvrije …

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren haalbaarheid Noord

0

De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren haalbaarheid Noord-Nederland 2020 (MITHNN) heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren.

Gesloten  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren R&D

0

De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren R&D-samenwerking Noord-Nederland 2020 (MITRDNN) heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren.

Gesloten  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Coachingsregeling 2020

0

Het doel van de Coachingsregeling 2020 (COACHING) van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is het ondersteunen van coachingstrajecten.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling circulaire economie

0

Het doel van de Subsidieregeling circulaire economie (SCE) is het stimuleren van activiteiten gericht op de bevordering van een circulaire economie.

Gesloten  Subsidie

Programma zorg voor innoveren

0

Het doel van het Programma zorg voor innoveren (PZVI) is het ondersteunen van zorginnovatoren bij de implementatie en opschaling van hun innovatie.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra

0

Het doel van de Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra (IUPP-MSZ) is het ondersteunen van instellingen voor medisch specialistische zorg en audiologische centra die werk willen maken van het digitaliseren …

Geopend  Subsidie

Regeling uitvoering LEADER 2020

0

Met de Regeling uitvoering LEADER 2020 (LEADER20DR) beoogt de provincie Drenthe bij te dragen aan de versterking van de sociaaleconomische vitaliteit van Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Invest-NL

0

Het doel van Invest-NL is het versnellen en faciliteren van duurzaamheid en innovatie in Nederland. Dit doet zij door het financieren van projecten en ondernemingen die hieraan bijdragen.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

EBG InnovatieregelinG provincie Groningen 2020

0

De EBG InnovatieregelinG provincie Groningen 2020 (EBGIG20) heeft als doel om onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten binnen een onderneming te stimuleren, waarmee de betreffende onderneming haar concurrentievermogen structureel wil versterken.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN
+