437 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

GALACTICA – Bringing about a Digital Transformation in the Textile and Aerospace Industries

0

Het doel van het Horizon 2020-project GALACTICA (GALACTICA) is het ondersteunen van de creatie van nieuwe industriële waardeketens rond zowel de textiel- als de lucht- en ruimtevaartsectoren op basis van geavanceerde productie.

Geopend  Subsidie

IMPACT EdTech – Incubating High-IMPACT New Generation EdTech Disruptors for Inclusive & Personalised Learning

0

Het doel van het Horizon 2020-project IMPACT EdTech (IM-EDT) is het stimuleren van innovatie in het onderwijs in heel Europa door het identificeren, selecteren en versnellen van de meest disruptieve EdTech-oplossingen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling sportevenementen provincie Groningen 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling sportevenementen provincie Groningen 2021-2023 (SPEVG) is om activiteiten bij sportevenementen te ondersteunen, waardoor niet-actieve Groningers worden gestimuleerd om in beweging te komen en gemotiveerd worden om in beweging te blijven.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB 2021 provincie Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB 2021 provincie Groningen (IDMG) is het stimuleren en ondersteunen van innovatie en duurzaamheid bij het Groningse midden- en kleinbedrijf (mkb) door investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting, waardoor de regio economisch wordt …

Geopend  Subsidie

Tijdelijke beleidsregel bedrijvenschade coronarellen

0

Op basis van de Tijdelijke beleidsregel bedrijvenschade coronarellen (RBC) kan een tegemoetkoming worden verstrekt in de schade die een ondernemer heeft geleden als gevolg van de coronarellen en die niet door een verzekering of op andere wijze wordt vergoed.

Geopend  Subsidie

Regeling POP 3 subsidies provincie Groningen 2014

0

De Regeling POP 3 subsidies provincie Groningen 2014-2022 (POP3GRON) vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Groningen verstrekken van POP3-subsidie.

Gesloten  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

InvestEU-programma

0

Met het InvestEU-programma (INVESTEU) wil de Europese Commissie investeringen, innovatie en werkgelegenheid een verdere impuls geven.

Geopend  Garantie, Krediet, lening

EU4Health-programma

0

Het doel van het EU4Health-programma (EU4HEALTH) is de menselijke gezondheid in de Europese Unie (EU) te verbeteren én een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid in alle beleidsmaatregelen en activiteiten van de EU te waarborgen.

Gesloten  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021 (TSMS) is het verstrekken van financiële bijdragen aan bedrijven ter stimulering van een blijvende modal shift.

Geopend  Subsidie

Regeling uitvoering LEADER 2021

0

Met de Regeling uitvoering LEADER 2021 (LEADER21DR) beoogt de provincie Drenthe bij te dragen aan de versterking van de sociaaleconomische vitaliteit van Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe.

Gesloten  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (Erasmus+ 2021-2027)

0

Het doel van het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, ook wel Erasmus+ (ERASMUS+) is het ondersteunen van onderwijs, opleiding, jongeren en sport in de periode 2021-2027. Het programma richt zich op het verbeteren van onderwijs- en trainingsmogelijkheden over de grens.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe (ETDR) is om ondernemers die hun buitenseizoen willen verlengen vanwege de COVID-19-maatregelen, te stimuleren om energiezuinige en duurzame warme terrassen te realiseren.

Gesloten  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN
+