584 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Diplomabonus

0

Het doel van de Diplomabonus (VOLANDIS-DB) van Kennis- en adviescentrum Volandis is te stimuleren dat studenten bbl2, bbl3 en bbl4 hun opleiding afmaken.

Geopend  Subsidie

Regeling Europese EZKsubsidies 2021

0

Het doel van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 (REES21) is het creëren van eenheid tussen verschillende subsidies op het terrein van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Geopend  Overig

Subsidieregeling deskundigenkosten agrarische bedrijven 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling deskundigenkosten agrarische bedrijven 2021-2025 (DABGR) is om agrarische ondernemingen te ondersteunen wanneer zij een juridische, bouwkundige, landbouwkundige, planologische, sociaal-emotionele of bedrijfseconomische kennisvraag hebben die geheel of in …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling demonstraties in Chemport Europe

0

Het doel van de Subsidieregeling demonstraties in Chemport Europe (CHEMPORT) is om industriële ondernemingen te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe groene chemie en het opschalen naar pre-productie schaal in de gemeente Eemsdelta.

Geopend  Subsidie

Regeling tegemoetkoming keuringen duurzame inzetbaarheid

0

Het doel van de Regeling tegemoetkoming keuringen duurzame inzetbaarheid (ORISMA-KDI) is het stimuleren van keuringen met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van werknemers van 45 jaar en ouder.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling tegemoetkoming opleidingskosten Orsima

0

Het doel van de Subsidieregeling tegemoetkoming opleidingskosten Orsima (ORISMA-TO) is het stimuleren van scholing van werknemers in de sector industriële reiniging, milieuonderhoud, scheeps- en containeronderhoud, havenservices en ondersteunende diensten om zo hun vakmanschap, …

Geopend  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 opslag en vervoer

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 opslag en vervoer (TSVC-19OV) is subsidie te verstrekken voor opslagactiviteiten van detailhandelaren en van vuurwerkbedrijven alsmede voor vervoersactiviteiten van vuurwerkbedrijven in verband met het tijdelijk vuurwerkverbod …

Gesloten  Subsidie

Regeling groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2021 (Subsidieregeling GRRG 2021)

0

Het hoofddoel van de Regeling groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2021, oftewel de Subsidieregeling GRRG 2021 (GRRG21), is om eigenaren van rijksmonumenten in de provincie Groningen in staat te stellen groot onderhoud en restauratie aan het rijksmonument uit te …

Geopend  Subsidie

Subsidie voor de opleidingskosten van groene buitengewoon opsporingsambtenaren 2021

0

Het doel van de Subsidie voor de opleidingskosten van groene buitengewoon opsporingsambtenaren 2021 (GROENBOA21) is het ondersteunen van particuliere werkgevers voor opleidingskosten gemaakt voor buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) die werkzaam zijn in domein I (openbare ruimte) of domein …

Gesloten  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling onderzoeksjournalistiek 2021

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling onderzoeksjournalistiek 2021-2023 (OZJ21) is om het onderzoeksjournalistieke veld in Nederland duurzaam te versterken.

Gesloten  Subsidie

Scholingsfonds

0

Het doel van het Scholingsfonds (KV-S) van KEaRN Vrijwilligerscentrale, is het verbeteren van de deskundigheid en professionaliteit van vrijwilligers in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

Geopend  Subsidie

Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021: Deelregeling zij

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021 (KVV) is om de mobiliteit naar kansrijke beroepen in de techniek verder op gang te brengen en mensen met baanonzekerheid via omscholing een beter perspectief te bieden. Dit moet bijdragen aan een weerbare en wendbare …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN
+