452 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Programma voor de interne markt (2021‑2027)

0

Met het Programma voor de interne markt (SMP) wil de EU burgers, consumenten, bedrijven en overheden in staat stellen de marktintegratie optimaal te benutten.

Geopend  Krediet, lening, Subsidie

Europees fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (2021-2027)

0

Het doel van het Europees fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EFMZVA) is om bij te dragen aan de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het maritiem beleid van de Europese Unie (EU).

Geopend  Subsidie

Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

0

Het doel van de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-4) is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet met ten minste 20%, gedurende een periode van drie maanden, vanwege een …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling woningcorporaties aardbevingsgebied Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling woningcorporaties aardbevingsgebied Groningen (WCAG) is om woningcorporaties met bezit in het aardbevingsgebied en hun huurders tegemoet te komen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe (VGAD) is de realisatie van verplaatsingen van grondgebonden agrarische bedrijven mogelijk te maken. Dit ter verbetering van de ruimtelijke structuur, agrarische structuur, natuur, water, landschap of milieu.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Cultuurmakersloket Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling Cultuurmakersloket Drenthe (CMLD) is het stimuleren van nieuwe Drentse projecten op het gebied van professionele kunst en amateurkunst met inbegrip van community art. Met de regeling wil de provincie het culturele klimaat in Drenthe een nieuwe impuls geven na de …

Geopend  Subsidie

Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land19

0

Het doel van de Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (TVL-LT) is om (middel)grote land- en tuinbouwbedrijven die te maken hebben met een forse omzetval te helpen met een tegemoetkoming in hun vaste lasten.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân 2021-2022 (VCOFR) is het stimuleren van vestigings- en diversificatieprojecten van bedrijven die een bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021-2022, ook bekend als de Bedrijvenregeling Drenthe (BRDR), is om mkb-ondernemingen in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden te stimuleren om nieuwe mensen in …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair

0

Op basis van de Subsidieregeling brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair (BOLGF) kan subsidie worden verstrekt aan een zorgaanbieder of een regionaal samenwerkingsverband voor het verzorgen van één of meer van de brancheopleidingen Assistent Logistiek, Assistent …

Geopend  Subsidie

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)

0

Het doel van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) is om EU-lidstaten en -regio's te steunen bij het bereiken van hoge werkgelegenheidsniveaus, een rechtvaardige sociale bescherming en een geschoolde en veerkrachtige beroepsbevolking voor de toekomstige arbeidswereld, evenals inclusieve en …

Geopend  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot (TSCBV) is om ondersteuning te bieden aan bruine vlootondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb), die door omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen in het tweede tot en met vierde kwartaal van 2020 in …

Geopend  Subsidie
+