449 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Regeling ter compensatie van de schade bij aanbieders van vrije podiumkunstproducties door de COVID

0

Het doel van de Regeling ter compensatie van de schade bij aanbieders van vrije podiumkunstproducties door de COVID-19-maatregelen (COVIDNFPK4) is het compenseren van aanbieders van podiumkunstenaanbod voor investeringen in vrije producties die niet kunnen worden terugverdiend omdat geplande …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling warmtetransitieprojecten provincie Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling warmtetransitieprojecten provincie Groningen (WTPG) is het stimuleren van de uitvoering van gebiedsgerichte projecten die leiden tot het gebruik van klimaatneutrale en aardgasvrije warmte in het kader van de warmtetransitie van de gebouwde omgeving in de …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023

0

Het doel van de Subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023 (TOPSP21) is het stimuleren en ondersteunen van de sportsector bij het organiseren van aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoord georganiseerde internationale topsportevenementen om de inspirerende waarde en het bereik van …

Geopend  Subsidie

INNO4COV19 Diagnostic, Prevention and Surveillance

0

Het doel van het project INNO4COV-19 is het geven van een impuls aan innovaties om het nieuwe coronavirus aan te pakken door het ondersteunen van de snelle ontwikkeling van producten.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe (Asbestdakenregeling Drenthe) – provincie Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe (VAD) is het stimuleren van de verwijdering van asbestdaken en -gevels in Drenthe, alsmede het stimuleren dat de gesaneerde daken worden voorzien van isolatie en zonnepanelen.

Geopend  Krediet, lening
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024

0

Het doel van de Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 (TELTAAL21) is het ondersteunen en stimuleren van initiatieven om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021 (HRK2021) is de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van gebieden te verbeteren door de aanpak van verpauperde vastgoedlocaties of gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikkelingen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025

0

Het doel van de Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025 (SABESL) is het stimuleren van activiteiten die gericht zijn op het in de praktijk leren gebruiken van uitkomstinformatie door patiënt en zorgverlener bij Samen beslissen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling proefprojecten ANWkb

0

Het doel van de Subsidieregeling proefprojecten ANWkb (PP-ANWKB) is het stimuleren van proefprojecten waarbij kennis wordt vergaard over hoe het stelsel uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in de praktijk functioneert.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe (WOLFDR) is het stimuleren van de aanschaf van wolfwerende afrastering door schapen- en geitenhouders ter voorkoming van schade door wolven.

Geopend  Subsidie

Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021 – Samenwerkingsverband Noord-Nederland

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021 (VKNN) is om bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland te helpen om meer kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen, maar ook om nieuwe kennis aan te boren, te ontwikkelen …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024 (ODAD) is het ondersteunen van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Geopend  Subsidie
+