486 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

SectorplanPlus Zorg & Welzijn

0

Het doel van het SectorplanPlus Zorg & Welzijn (SPLUSZW) is een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing via kwalificerende scholing.

Geopend  Subsidie

Uitvoeringsregeling internationaal ondernemen Drenthe

1

Doel van de Uitvoeringsregeling internationaal ondernemen Drenthe (IODR) is het leveren van een bijdrage aan de exportbevordering en de economische groei van Drenthe.

Geopend  Subsidie

Uitvoeringsregeling We the North

0

De Uitvoeringsregeling We the North (NORTHGR) heeft tot doel om een impuls te geven aan de ontwikkeling van Noord-Nederland tot een cultureel samenhangende regio en om input te leveren voor de herijking van het landelijke cultuurbestel ten behoeve van de planperiode 2021-2024.

Geopend  Subsidie

Regeling innovatieve windenergie op zee

0

De Regeling innovatieve windenergie op zee (IWOZ) regelt de subsidiëring van innovatieve windenergie op zee op kavel V van het windenergiegebied Borssele.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling Toeristische Themaroutes provincie Groningen

1

Het doel van de Subsidieregeling Toeristische Themaroutes provincie Groningen (TOETGR) is een impuls geven aan de totstandkoming en gebruiksgemak van themaroutes, die bezoekers stimuleren om wandelend, fietsend of varend de authentiek Groningse culturele en landschappelijke rijkdom en …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport

0

Het doel van de Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI) is het ondersteunen van projecten gericht op technologie- en innovatieontwikkeling in de pre-commerciële fase, die een bijdrage leveren aan het bereiken van een reductie van met name de emissie …

Geopend  Subsidie

Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 2017

1

De Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 2017-2019 (IBDODR) heeft tot doel om de Drentse economie te stimuleren. Drentse mkb-ondernemers worden door het inhuren van een kennisleverancier gestimuleerd tot groei, innovatie of het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling circulaire economie Fryslân 2017

0

De Subsidieregeling circulaire economie Fryslân 2017-2018 (CEFR) heeft als doel ontwikkelingsactiviteiten van nieuwe initiatieven in de provincie Fryslân op het gebied van circulaire economie te stimuleren.

Geopend  Subsidie

EBG ArbeidsplaatsenregelinG

1

Het doel van de EBG ArbeidsplaatsenregelinG (EBGAPR) is steun te verlenen in de vorm van een bijdrage voor nieuwe arbeidsplaatsen aan ondernemingen die projecten uitvoeren in het werkingsgebied.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Gedetineerdenbegeleiding buitenland geestelijke zorg 2018

0

Het doel van de Gedetineerdenbegeleiding buitenland geestelijke zorg 2018-2019 (GEDETIBEL18) is het ondersteunen van activiteiten op het gebied van begeleiding van Nederlandse gedetineerden in het buitenland, in het bijzonder voor geestelijke zorg.

Gesloten  Subsidie

Uitvoeringsregeling Groene Energie Afspraak

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling Groene Energie Afspraak (GEAD) is het ondersteunen van duurzame projecten die kunnen bijdragen aan de doelstelling van de provincie Drenthe om in 2050 energieneutraal te zijn.

Geopend  Subsidie

Beleidskader subsidiëring versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional fase 2

0

Het doel van het Beleidskader subsidiëring versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional fase 2 (IUPP2) is het stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgaanbieder.

Gesloten  Subsidie
+