471 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Subsidieregeling LNG

0

Het doel van de Subsidieregeling LNG (LNG) is het gebruik van LNG door wegvervoerders te stimuleren waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Gesloten  Subsidie

Voucherregeling samen tegen voedselverspilling in de keten

0

Het doel van de Voucherregeling samen tegen voedselverspilling in de keten (VSTV) is om bedrijven te stimuleren tot innovaties voor het voorkomen en verminderen van voedselverspilling, of het tot waarde brengen van onvermijdbare reststromen in hun processen en/of keten, en zodoende bij te …

Geopend  Subsidie

Deelregeling meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2021

0

Het doel van de Deelregeling meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024 (MPSFP) is het verlenen van meerjarige subsidies voor activiteiten die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van professionele podiumkunsten in Nederland in de jaren 2021 tot en met …

Geopend  Subsidie

Deelregeling meerjarige festivalsubsidies Fonds Podiumkunsten 2021

0

Het doel van de Deelregeling meerjarige festivalsubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024 (MFSFP) is het verlenen van meerjarige subsidies voor activiteiten die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van professionele podiumkunsten in Nederland in de jaren 2021 tot en met …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling natuur

0

Het doel van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Fryslân 2019 (SNLFR2019) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Friese Retailaanpak

0

Het doel van de Subsidieregeling Friese Retailaanpak (RETAILFR) is om 71 geselecteerde winkelgebieden in de provincie Friesland meer toekomstbestendig te maken en tevens meer aantrekkelijk voor bezoekers.

Geopend  Subsidie

Tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten vanwege Brexit

0

Het doel van de regeling Tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten vanwege Brexit (BREXITVIS) is het stimuleren van de tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten met vissersvaartuigen waarmee in substantiële mate de visserij in de wateren van het Verenigd Koninkrijk is uitgeoefend.

Gesloten  Subsidie

Tijdelijke stimuleringsregeling schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam

0

Het doel van de Tijdelijke stimuleringsregeling schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam (TSSBDL) is het verstrekken van financiële bijdragen aan de binnenvaartsector ten behoeve van initiatieven die bijdragen aan het verminderen van door de binnenvaart veroorzaakt …

Geopend  Subsidie

Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur Noord

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2019 (RSCNH) is om meer regionale samenwerking op het gebied van cultuur tussen gemeenten en tussen culturele instellingen te stimuleren. Dit om een breed cultureel aanbod bereikbaar en …

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling slimme demonstratiefabrieken provincie Drenthe

0

De Subsidieregeling slimme demonstratiefabrieken provincie Drenthe (SDFDR) heeft tot doel het Drentse midden- en kleinbedrijf (mkb) in staat te stellen slimme en schone technologieën te demonstreren in een fabriek gevestigd in de provincie Drenthe.

Geopend  Subsidie

RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies (ROCKET Reloaded)

0

Het project RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies (ROCKET Reloaded) stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen de Noordzee en Niederrhein om onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie te versterken.

Gesloten  Subsidie

Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Langdurige Zorg

0

Het doel van de Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Langdurige Zorg (IUPP-LZ) is het ondersteunen van zorginstellingen die werk willen maken van het digitaliseren van de gegevensuitwisseling in de langdurige zorg.

Gesloten  Subsidie
+