465 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Tijdelijke subsidieregeling onderzoeksjournalistiek 2019

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling onderzoeksjournalistiek 2019 (OZJ19) is het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen als onderdeel van projecten van minimaal een jaar die bestaan uit het vormen of uitbreiden van journalistieke organisaties en of samenwerkingsverbanden met als doel het …

Geopend  Subsidie

TechNano Fund

0

Het TechNano Fund (TNF) investeert in kansrijke vroege fase en early growth nano- en high-tech bedrijven.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

Security of Things Fund

0

Het Security of Things Fund (SOTF) wil een bijdrage leveren aan de versterking van de ecostructuur van eSecurity in Nederland en daarmee een veiligere digitale infrastructuur en veiliger digitaal werken voor consumenten, organisaties en bedrijven bevorderen.

Geopend  Participatie

Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor

0

De Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor (GOEDSPOOR) heeft tot doel het spoorgoederenvervoer te stimuleren en daarmee het goederenvervoer over de weg te beperken teneinde een efficiënt, veilig en duurzaam goederenvervoer tot stand te brengen.

Geopend  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling voor talentontwikkelingsprojecten uit de sector

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling voor talentontwikkelingsprojecten uit de sector (TOPS) is het ondersteunen van initiatieven voor het ontwikkelen van talent op het gebied van onderzoeksjournalistiek.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling bouw of verbouw huisartsenpraktijk Fryslân

0

Het doel van de Subsidieregeling bouw of verbouw huisartsenpraktijk Fryslân (BVHUISFR) is het toekomstbestendig maken van de huisartsenzorg in de provincie Friesland, waarbij specifiek wordt ingezet op het continueren van bestaande, dan wel het vestigen van nieuwe huisartsenpraktijken binnen de …

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling provinciale activiteiten 75 jier frijheid Fryslân

0

De Subsidieregeling provinciale activiteiten 75 jier frijheid Fryslân (75FR) heeft tot doel bij te dragen aan het herdenken en het vieren van 75 jaar vrijheid in Friesland.

Gesloten  Subsidie

Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0

0

De Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0 (IBDO3DR) heeft tot doel om de Drentse economie binnen de provinciale economische speerpunten te stimuleren. Drentse mkb-ondernemers worden door het inhuren van een kennisleverancier gestimuleerd tot groei, innovatie of het creëren …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling pilot karakteristieke panden Overschild provincie Groningen 2019

0

Het doel van de Subsidieregeling pilot karakteristieke panden Overschild provincie Groningen 2019 (KPOG) is het stimuleren van het behoud en duurzaam maken van karakteristieke panden in Overschild. Overschild betreft het gebied met de postcodes beginnend met 9625.

Geopend  Subsidie

Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie

0

Het doel van de regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VKII) is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland in 2020.

Geopend  Subsidie

Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect

0

Het doel van de Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect (IUPP-BC) is het stimuleren van de verdere intensivering van de digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de zorggebruiker, om daarmee de …

Geopend  Subsidie

Innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij

0

Het doel van de regeling Innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij (IPCDV) is het subsidiëren van innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij.

Gesloten  Subsidie
+