460 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Subsidie voor de opleidingskosten van groene buitengewoon opsporingsambtenaren 2019

0

Het doel van de Subsidie voor de opleidingskosten van groene buitengewoon opsporingsambtenaren 2019 (GROENBOA) is het ondersteunen van particuliere werkgevers voor opleidingskosten gemaakt voor buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) die werkzaam zijn in domein I (openbare ruimte) of domein …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling kavelinrichting Fryslân 2019

0

Het doel van de Subsidieregeling kavelinrichting Fryslân 2019 (KIFR) is het ondersteunen van de inrichting van landbouwgronden na vrijwillige kavelruil, ten behoeve van de verbetering van de agrarische infrastructuur, de ecologische hoofdstructuur en weidevogelkerngebieden.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 ontwikkelingsprojecten (VIA 2019 ontwikkelingsprojecten)

0

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 ontwikkelingsprojecten (VIA2019OP) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 softwareontwikkeling (VIA 2019 softwareontwikkeling)

0

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 softwareontwikkeling (VIA2019SO) is het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren tot innovatie op het gebied van softwareontwikkeling.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 organisatie

0

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 organisatie-innovatie (VIA2019OI) is het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren om meer toekomstgericht te gaan ondernemen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Kennis en Innovatie 2019 (KEI 2019)

0

De Subsidieregeling Kennis en Innovatie 2019 (KEI2019) heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, te stimuleren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling monumenten Fryslân 2019

0

Het doel van de Subsidieregeling monumenten Fryslân 2019 (SMFR2019) is het bevorderen van restauratie, herbestemming en onderhoud van monumenten in de provincie Friesland.

Gesloten  Subsidie

Afbouwregeling “bergboeren” provincie Fryslân 2019

0

Het doel van de Afbouwregeling “bergboeren” provincie Fryslân 2019 (ABFR) is het ondersteunen van Friese boeren die landbouwgebieden hebben met een natuurlijke handicap (probleemgebieden) en hier tot en met 2013 voor werden gecompenseerd door middel van de zogeheten hectaretoeslag.

Gesloten  Subsidie

Beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN

0

Het doel van de Beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN (IUPP-OPEN) is het ondersteunen van de gebruikersstichting LEGIO en de penvoerders van regionale coalities in de huisartsenzorg. Dit met het oog op de verdere intensivering van …

Geopend  Subsidie

INNOWWIDE – Viability assessment of collaborative and INNOvative business solutions in WorldWIDE markets

0

Het doel van het project INNOWWIDE is zeer innovatieve mkb-bedrijven en start-ups uit Europa naar de voorhoede van de internationale markten te brengen. Daartoe ondersteunt het project deze bedrijven bij het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten op markten buiten Europa.

Gesloten  Subsidie

Uitvoeringskader Open Innovatie Call 2019

0

Het Uitvoeringskader Open Innovatie Call 2019 (OPENINCA19) heeft als doel het stimuleren dat het bedrijfsleven en kennisinstellingen samen met initiatieven komen die het in zich hebben een reeks samenhangende innovaties voort te brengen. Deze innovaties moeten in onderlinge samenhang kunnen …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen 2019

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen 2019 (PROEFTUIN19) is om innovatieclusters te ondersteunen bij het opzetten, uitbouwen of verbeteren dan wel onderling (beter) verbinden van proeftuinen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN
+