426 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Invest-NL

0

Het doel van Invest-NL is het versnellen en faciliteren van duurzaamheid en innovatie in Nederland. Dit doet zij door het financieren van projecten en ondernemingen die hieraan bijdragen.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

EBG ArbeidsplaatsenregelinG provincie Groningen 2020

0

De EBG ArbeidsplaatsenregelinG provincie Groningen 2020 (EBGAPR20) heeft als doel steun te verlenen voor nieuwe arbeidsovereenkomsten bij mkb-ondernemingen die projecten uitvoeren in het werkingsgebied van de regeling.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

EBG InnovatieregelinG provincie Groningen 2020

0

De EBG InnovatieregelinG provincie Groningen 2020 (EBGIG20) heeft als doel om onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten binnen een onderneming te stimuleren, waarmee de betreffende onderneming haar concurrentievermogen structureel wil versterken.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

EBG AdviesregelinG provincie Groningen 2020

0

De EBG AdviesregelinG provincie Groningen 2020 (EBGAG20) heeft als doel het bevorderen van bedrijvigheid door stimulering van investeringen in projecten van mkb-ondernemingen of door voortzetting van bedrijfsactiviteiten van mkb-ondernemingen wanneer behoefte aan bedrijfsoverdracht speelt.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling stelselherziening rechtsbijstand

0

Het doel van de Subsidieregeling stelselherziening rechtsbijstand (SSR) is het stimuleren van projecten die op een innovatieve manier bijdragen aan het ontwikkelen van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn …

Gesloten  Subsidie

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Nieuwbouw 2020 (RVV Nieuwbouw 2020)

0

Het doel van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Nieuwbouw 2020 oftewel de RVV Nieuwbouw 2020 (RVVN) is het stimuleren van de nieuwbouw van huurwoningen met een lage huur.

Geopend  Fiscale stimulans

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Tijdelijke Woningen (RVV Tijdelijke Woningen)

0

Het doel van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Tijdelijke Woningen oftewel de RVV Tijdelijke Woningen (RVVT) is het stimuleren van de realisatie van tijdelijke huurwoningen.

Gesloten  Fiscale stimulans

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

0

Het doel van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (RSFN) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken.

Geopend  Subsidie

Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb of recreatiesector (SLIM)

0

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM) is het leveren van een bijdrage aan initiatieven in mkb-ondernemingen en in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of …

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling toekomstgerichte landbouw provincie Drenthe

0

De Subsidieregeling toekomstgerichte landbouw provincie Drenthe (TLDR20) heeft tot doel projecten te stimuleren gericht op innovatie, modernisering en verduurzaming in de primaire sector en in de agribusiness.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen

0

Het doel van de Subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen (GRENSJE) is het ondersteunen van evenementen op het gebied van sport en cultuur, waar Nederlandse jongeren Duitse of Belgische jongeren treffen en die voor die jongeren kosteloos toegankelijk zijn.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling cultuurpanden provincie Groningen 2020

0

Doel van de Subsidieregeling cultuurpanden provincie Groningen 2020 (CPANDGR) is het mogelijk maken dat er plekken gecreëerd worden of bewaard blijven, waar ontmoeting, meedoen en samenwerking onderling en met andere sectoren vanuit het culturele veld mogelijk is. Het gaat hierbij zowel om …

Geopend  Subsidie
+