Voucherregeling MKB Fryslân 2021

De Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023 (VMF) heeft tot doel Friese mkb-ondernemingsactiviteiten op het gebied van innovatie, bedrijfsontwikkeling of strategisch HR te stimuleren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 16.12.2020 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 900.000 (€ 600.000 voor onderdelen a en b, € 300.000 voor onderdelen c en f, € 0 voor onderdelen d en e). Voor 2021: € 970.500 (€ 600.000 voor onderdelen a en b, € 300.000 voor onderdelen c, d en e, € 70.500 voor onderdeel f).
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

De Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023 (VMF) heeft tot doel Friese mkb-ondernemingsactiviteiten op het gebied van innovatie, bedrijfsontwikkeling of strategisch HR te stimuleren.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (ASV) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door Friese mkb-ondernemingen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

 • a. bedrijfsontwikkeling: het door een externe deskundige laten opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatieplan of bedrijfsplan ten behoeve van de rechtsvorm van de aanvrager;
 • b. innovatie-advies: het door een externe deskundige laten opstellen van een adviesplan ten behoeve van de rechtsvorm van de aanvrager;
 • c. strategisch HR: het door een externe deskundige laten opstellen van een beleidsplan ten behoeve van de rechtsvorm van de aanvrager;
 • d. scholing van werknemers of medewerkers: het volgen van een door een externe deskundige verzorgde scholingsactiviteit, gericht op het versterken of vergroten van hun inzetbaarheid binnen de rechtsvorm van de aanvrager of daarbuiten. Daarbij worden nieuwe vaardigheden en taken aangeleerd die ingezet kunnen worden binnen de huidige functie of binnen een andere functie (hiervoor is in 2022 geen budget beschikbaar);
 • e. scholing van een eigenaar of eigenaren van de rechtsvorm van de aanvrager: het volgen van een door een externe deskundige verzorgde scholingsactiviteit gericht op het versterken of vergroten van de inzetbaarheid binnen de rechtsvorm van de aanvrager (hiervoor is in 2022 geen budget beschikbaar);
 • f. strategische ondernemersontwikkeling: het volgen van een door een externe deskundige verzorgde strategische ontwikkelingsopleiding, door een eigenaar, DGA of MT-lid van de rechtsvorm van de aanvrager, waarin wezenlijke aspecten van strategisch ondernemerschap worden behandeld.


Subsidie voor een subsidiabele activiteit als bedoeld onder a tot en met d, of onder f, wordt uitsluitend verleend aan een Friese mkb-onderneming, ongeacht de rechtsvorm die zij voert. Subsidie voor een subsidiabele activiteit als bedoeld onder e, wordt uitsluitend verleend aan een Friese mkb-onderneming met als rechtsvorm een eenmanszaak, V.O.F., C.V. of maatschap.

De subsidie bedraagt:

 • voor een activiteit als bedoeld onder a, b of c: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een bedrag van maximaal € 2500 exclusief BTW per aanvraag;
 • voor een activiteit als bedoeld onder d, e of f: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een bedrag van maximaal € 5000 exclusief BTW per aanvraag.


Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode via een web-portal worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-26 — Officiële publicatie van onlangs al aangekondigd openstellingsbesluit 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+