Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021: Deelregeling zij

Het doel van de Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021 (KVV) is om de mobiliteit naar kansrijke beroepen in de techniek verder op gang te brengen en mensen met baanonzekerheid via omscholing een beter perspectief te bieden. Dit moet bijdragen aan een weerbare en wendbare arbeidsmarkt en de versterking van de economische structuur in Noord-Nederland.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 17.09.2021 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 1 oktober 2021 t/m 31 december 2022: € 500.000 (€ 136.364 voor de provincie Drenthe, € 136.364 voor de provincie Fryslân, € 227.272 voor de provincie Groningen inclusief de Arbeidsmarktregio Groningen)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021 (KVV) is om de mobiliteit naar kansrijke beroepen in de techniek verder op gang te brengen en mensen met baanonzekerheid via omscholing een beter perspectief te bieden. Dit moet bijdragen aan een weerbare en wendbare arbeidsmarkt en de versterking van de economische structuur in Noord-Nederland.

De Uitvoeringsregeling valt uiteen in verschillende deelregelingen. De Deelregeling zij-instroom (KVVZ) heeft tot doel de branche/sector vitaal te houden en een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de personeelstekorten in verschillende branches/sectoren.

De doelgroep betreft werkzoekenden die zich door middel van een zij-instroomtraject willen laten (om)scholen naar een baan in een branche waarin de werkzoekende op het moment van de aanvraag niet werkzaam is. De werkzoekende moet gaan werken bij een werkgever die volgens het Handelsregister is gevestigd in het werkingsgebied en daar ondernemingsactiviteiten uitvoert. Indien de werkzoekende nog geen toekomstige werkgever heeft gevonden, moet de werkzoekende woonachtig zijn in het werkingsgebied. Branches/sectoren waarop deze deelregeling van toepassing is worden in een Uitvoeringsbesluit benoemd. De te benoemen branches/sectoren kunnen per Uitvoeringsbesluit verschillen.

Subsidie wordt verstrekt aan een werkzoekende die een zij-instroomscholingstraject gaat volgen. Doel van het zij-instroomscholingstraject is de overstap te maken naar een werkgever die valt onder één van de, in het Uitvoeringsbesluit, genoemde branches/sectoren.

Op grond van deze deelregeling wordt 50% subsidie verleend tot een maximum van € 2500 per werkzoekende, op grond van een door de zij-instromer, de professional en de opleider ondertekende offerte.

Aanvragen kunnen worden ingediend via het loket van Servicepunt Techniek Noord (SPT-Noord). Deze organisatie zal de aanvragen in het webportal van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) doorzetten. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-09-23 — Uitvoeringsbesluit gepubliceerd, met daarin de doelgroepen en budgetten voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021: Deelregeling zij.

Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021: Deelregeling zij

+