Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 (SITI 2021)

Het doel van de Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 (SITI 2021) is de economische structuur te versterken en werkgelegenheid te creëren, door het verduurzamen van de bestaande industrie én het aantrekken van nieuwe bedrijven en uitbreidingsinvesteringen in het industriële ecosysteem die bijdragen aan het uitbouwen van de koploperpositie van Groningen op het gebied van groene chemie, biobased grondstoffen, groene waterstof en circulaire economie.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 15.03.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021: € 10 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 (SITI 2021) is de economische structuur te versterken en werkgelegenheid te creëren, door het verduurzamen van de bestaande industrie én het aantrekken van nieuwe bedrijven en uitbreidingsinvesteringen in het industriële ecosysteem die bijdragen aan het uitbouwen van de koploperpositie van Groningen op het gebied van groene chemie, biobased grondstoffen, groene waterstof en circulaire economie.

Op de regeling zijn de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 en de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door industriële ondernemingen, met uitzondering van energieproducenten. Industriële ondernemingen op de Zernike-campus komen alleen voor subsidie in aanmerking indien de subsidiabele kosten van een project meer dan € 1 miljoen bedragen. Industriële ondernemingen in het werkingsgebied buiten de Zernike-campus komen alleen voor subsidie in aanmerking indien de subsidiabele kosten van een project € 5 miljoen of meer bedragen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting en daarmee samenhangende investeringen in een bedrijfsgebouw:

  • waar het gaat om het nieuw vestigen van een industriële onderneming met een meerwaarde op één of meer van de hieronder onder a t/m c genoemde transities; en/of
  • gericht op uitbreiding van de activiteiten van een industriële onderneming met een meerwaarde op één of meer van de hieronder onder a t/m c genoemde transities; en/of
  • gericht op ombouw van bestaande installaties bij een industriële onderneming met een meerwaarde op één of meer van de hieronder onder a t/m d genoemde transities.


Een te ondersteunen investering moet meerwaarde hebben op de transitie naar groene waterstof en/of naar circulaire ketens en/of naar biobased economie of elektrificatie, en moet daartoe gericht zijn op:

  • a. productie en toepassing van CO₂-vrije waterstof in industriële ketens met als doel bij te dragen aan de transitie naar groene waterstof; en/of
  • b. het inzetten van grondstoffen van biotische oorsprong voor nieuwe grondstoffen, hoogwaardige hernieuwbare brandstoffen voor zover deze niet gestimuleerd worden onder de Europese bijmengverplichting, halffabricaten, materialen en/of eindproducten voor niet-voedseltoepassingen; en/of
  • c. hoogwaardige toepassing van hergebruik van producten, afvalstoffen en/of grondstoffen, wat leidt tot grondstoffenbesparing en schadelijke emissies naar bodem, water en lucht voorkomt, doordat grondstoffen langer in de keten blijven;
  • d. reductie van CO2 door elektrificatie van processen in de bestaande industrie.


De subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten voor mkb-ondernemingen en maximaal 10% voor grote ondernemingen, tot een maximum van € 3 miljoen per project.

Aanvragen kunnen van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2023 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-02-16 — Nieuwe regeling (nu ook officieel gepubliceerd)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+