Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021: Deelregeling begeleiding van een zij

Het doel van de Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021 (KVV) is om de mobiliteit naar kansrijke beroepen in de techniek verder op gang te brengen en mensen met baanonzekerheid via omscholing een beter perspectief te bieden. Dit moet bijdragen aan een weerbare en wendbare arbeidsmarkt en de versterking van de economische structuur in Noord-Nederland.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 17.09.2021 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 1 oktober 2021 t/m 31 december 2022: € 48.000 (€ 13.091 voor de provincie Drenthe, € 13.091 voor de provincie Fryslân, € 21.818 voor de provincie Groningen inclusief de Arbeidsmarktregio Groningen)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021 (KVV) is om de mobiliteit naar kansrijke beroepen in de techniek verder op gang te brengen en mensen met baanonzekerheid via omscholing een beter perspectief te bieden. Dit moet bijdragen aan een weerbare en wendbare arbeidsmarkt en de versterking van de economische structuur in Noord-Nederland.

De Uitvoeringsregeling valt uiteen in verschillende deelregelingen. De Deelregeling begeleiding van een zij-instromer (KVVB) heeft tot doel de branche/sector vitaal te houden en een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de personeelstekorten in bepaalde branches/sectoren door zij-instroom te bevorderen.

De doelgroep betreft zij-instromers die via de deelregeling zij-instroom een opleidingstraject volgen of hebben gevolgd en extra begeleiding nodig hebben om goed te kunnen functioneren in een nieuwe baan. De nieuwe of toekomstige werkgever is gevestigd in het werkingsgebied, is ingeschreven in het Handelsregister en voert daar ondernemingsactiviteiten uit. Branches/sectoren waarop deze deelregeling van toepassing is worden in een Uitvoeringsbesluit benoemd. De te benoemen branches/sectoren kunnen per Uitvoeringsbesluit verschillen.

Subsidie wordt verstrekt voor aanvullende begeleiding van de zij-instromer door de werkgever of een externe deskundige tijdens het zij-instroomtraject.

Er wordt een subsidiebedrag verstrekt met een maximum van € 1200 als tegemoetkoming in de extra begeleidingskosten van de zij-instromer.

Aanvragen kunnen worden ingediend via het loket van Servicepunt Techniek Noord (SPT-Noord). Deze organisatie zal de aanvragen in het webportal van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) doorzetten. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-09-23 — Uitvoeringsbesluit gepubliceerd, met daarin de doelgroepen en budgetten voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021: Deelregeling begeleiding van een zij.

Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021: Deelregeling begeleiding van een zij

+