Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021: Deelregeling scholing zittend personeel op gezamenlijk initiatief werkgever en werknemer

Het doel van de Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021 (KVV) is om de mobiliteit naar kansrijke beroepen in de techniek verder op gang te brengen en mensen met baanonzekerheid via omscholing een beter perspectief te bieden. Dit moet bijdragen aan een weerbare en wendbare arbeidsmarkt en de versterking van de economische structuur in Noord-Nederland.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 17.09.2021 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 1 oktober 2021 t/m 31 december 2022: € 275.000 (€ 75.000 voor de provincie Drenthe, € 75.000 voor de provincie Fryslân, € 125.000 voor de provincie Groningen inclusief de Arbeidsmarktregio Groningen)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021 (KVV) is om de mobiliteit naar kansrijke beroepen in de techniek verder op gang te brengen en mensen met baanonzekerheid via omscholing een beter perspectief te bieden. Dit moet bijdragen aan een weerbare en wendbare arbeidsmarkt en de versterking van de economische structuur in Noord-Nederland.

De Uitvoeringsregeling valt uiteen in verschillende deelregelingen. De Deelregeling scholing zittend personeel op gezamenlijk initiatief werkgever en werknemer (KVVS) heeft tot doel het zittend personeel binnen de branches/sectoren toekomstbestendig te scholen om zodoende de ontwikkelingen in de branches/sectoren bij te kunnen houden.

De doelgroep betreft werknemers die hun werkzaamheden uitvoeren bij een werkgever die, volgens het Handelsregister, gevestigd is in het werkingsgebied en daar ondernemingsactiviteiten uitvoert. Branches/sectoren waarop deze deelregeling van toepassing is worden in een Uitvoeringsbesluit benoemd. De te benoemen branches/sectoren kunnen per Uitvoeringsbesluit verschillen.

Subsidie wordt verstrekt voor een scholingsactiviteit van een werknemer die werkt bij een onderneming die binnen de doelgroep valt. De scholingsactiviteit is gericht op het versterken of vergroten van de duurzame inzetbaarheid.

Op grond van deze deelregeling wordt 50% subsidie verstrekt aan de werkgever tot een maximum van € 500 per werknemer die de opleiding gaat volgen.

Aanvragen kunnen worden ingediend via het loket van Servicepunt Techniek Noord (SPT-Noord). Deze organisatie zal de aanvragen in het webportal van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) doorzetten. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-09-23 — Uitvoeringsbesluit gepubliceerd, met daarin de doelgroepen en budgetten voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021: Deelregeling scholing zittend personeel op gezamenlijk initiatief werkgever en werknemer.

Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021: Deelregeling scholing zittend personeel op gezamenlijk initiatief werkgever en werknemer

+