Subsidieregeling Impulsloket Nationaal Programma Groningen

Het doel van de Subsidieregeling Impulsloket Nationaal Programma Groningen (INPG) is om bij te dragen aan het verbeteren van het imago van de provincie Groningen en het verhogen van de Brede Welvaart, door het stimuleren van stichtingen, verenigingen en coöperaties om bij te dragen aan de ambities van Nationaal Programma Groningen. Daarnaast is het de bedoeling van de regeling om kleinschalige ondernemingen, die een lokale uniciteit zijn, te stimuleren een bijdrage te leveren aan met name de leefbaarheid in de lokale omgeving.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 16.04.2020 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2020 tot 2029: € 10 miljoen. Voor 2022: € 1.080.000 (€ 930.000 voor stichtingen, verenigingen of coöperaties zonder winstoogmerk met uitzondering van energiecoöperaties + € 150.000 voor kleinschalige ondernemingen).
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Groningen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling Impulsloket Nationaal Programma Groningen (INPG) is om bij te dragen aan het verbeteren van het imago van de provincie Groningen en het verhogen van de Brede Welvaart, door het stimuleren van stichtingen, verenigingen en coöperaties om bij te dragen aan de ambities van Nationaal Programma Groningen. Daarnaast is het de bedoeling van de regeling om kleinschalige ondernemingen, die een lokale uniciteit zijn, te stimuleren een bijdrage te leveren aan met name de leefbaarheid in de lokale omgeving.

Op de regeling zijn de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 en de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen of coöperaties zonder winstoogmerk (met uitzondering van energiecoöperaties) en door kleinschalige ondernemingen met een omzet die niet hoger is dan € 20.000 per jaar.

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan minimaal twee van de vier ambities van Nationaal Programma Groningen: economie, werken & leren, leefbaarheid of natuur & klimaat.

De subsidie voor stichtingen, verenigingen of coöperaties zonder winstoogmerk bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en varieert van minimaal € 10.000 tot maximaal € 125.000.

De subsidie voor kleinschalige ondernemingen bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000. Voor marketing- en communicatiedoeleinden bedraagt de subsidie niet meer dan 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5000.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-15 — Subsidieplafond 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+