Regeling Europese EZKsubsidies 2021

Het doel van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 (REES21) is het creëren van eenheid tussen verschillende subsidies op het terrein van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 13.10.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Variabel
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 (REES21) is het creëren van eenheid tussen verschillende subsidies op het terrein van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 heeft alleen betrekking op subsidie-instrumenten van de ministeries die met Europese middelen worden gefinancierd. Nationale subsidies zijn opgenomen in het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies en de onderliggende Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

De regeling bevat bepalingen die in (vrijwel) alle onderliggende subsidie-instrumenten voorkomen. Hierdoor zijn onnodige verschillen weggenomen en kent niet elke afzonderlijke subsidieregeling meer bepalingen over de zaken die worden geregeld in het overkoepelende gedeelte van de regeling.

De Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 omvat een aantal subsidie-instrumenten, verdeeld over drie hoofdstukken, te weten:

  • 1. Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (Hoofdstuk 3);
  • 2. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Hoofdstuk 4).


Per subsidie-instrument zijn aanvullende voorwaarden vastgesteld.

De wijze van indienen van de aanvragen verschilt per regeling.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-14 — Technische wijziging

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Ministerie van Economische Zaken (Algemeen EZ).

Ministerie van Economische Zaken (Algemeen EZ)

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Nederland

+