Subsidieregeling oplossingen netcongestie bij duurzame energieproductie

Het doel van de Subsidieregeling oplossingen netcongestie bij duurzame energieproductie (ONDED) is een bijdrage te leveren aan de klimaat- en energiedoelstellingen van de provincie Drenthe, door het ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het oplossen van belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam produceren van elektriciteit.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 15.01.2022 t/m 31.12.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 550.000 (€ 50.000 voor haalbaarheidsonderzoeken en € 500.000 voor technische oplossingen)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling oplossingen netcongestie bij duurzame energieproductie (ONDED) is een bijdrage te leveren aan de klimaat- en energiedoelstellingen van de provincie Drenthe, door het ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het oplossen van belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam produceren van elektriciteit.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 (Asv 2017) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door ondernemingen. Het kan hierbij gaan om ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (zoals BV’s, NV’s, stichtingen en verenigingen) en om ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (zoals eenmanszaken, vennootschappen onder firma en maatschappen).

Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

  • haalbaarheidsonderzoek: een door een kennisleverancier uit te voeren onderzoek naar de haalbaarheid van het technisch oplossen van belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam produceren van elektriciteit;
  • technische oplossing: het technisch oplossen van belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam produceren van elektriciteit.


De subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek bedraagt ten hoogste 90% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 4500. De subsidie voor een technische oplossing bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000.

Aanvragen kunnen van 15 januari 2022 tot en met 1 oktober 2023 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-09 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+