Stichting Sociaal Fonds Dibevo NPMB-VMN (SFDN)

Het doel van de Stichting Sociaal Fonds Dibevo NPMB-VMN (SFDN) is het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van ondernemingen in de detailhandel van de branches voor gezelschapsdieren, muziekinstrumenten en bladmuziek.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Stichting Sociaal Fonds Dibevo NPMB-VMN (SFDN) is het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van ondernemingen in de detailhandel van de branches voor gezelschapsdieren, muziekinstrumenten en bladmuziek.

SFDN kan subsidie verstrekken aan werkgevers en aan werkgevers- en werknemersorganisaties.

Opleidings- en vormingsactiviteiten ten behoeve van werknemers en werkgevers, die gericht zijn op de arbeidsvoorwaarden en/of arbeidsverhoudingen, die door de Stichting gesubsidieerd worden, zijn:

  • (branche-)vakopleidingen ten behoeve van werkgevers en werknemers;
  • het ontwikkelen en/of het implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten die gericht zijn op opleiding en vorming in de bedrijfstak;
  • het ontwikkelen van leermiddelen;
  • het ontwikkelen en verzorgen van cursussen en trainingen op het gebied van productkennis, verkoopbevordering, boekhouding, jaarrekening en winkeldiefstalpreventie ten behoeve van werknemers in de samenwerkende branches in de detailhandel.


SFDN kan zowel eenmalige als periodieke subsidies verstrekken. De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald.

Aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend bij SFDN. Aanvragen voor eenmalige subsidies kunnen doorlopend, maar binnen twee maanden na het nemen van het besluit een subsidie aan te vragen, worden ingediend. Aanvragen voor periodieke subsidies moeten jaarlijks vóór 1 januari van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft worden ingediend.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-07 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Sociaal Fonds Dibevo NPMB-VMN (SFDN).

Stichting Sociaal Fonds Dibevo NPMB-VMN (SFDN)

+