Regeling tegemoetkoming keuringen duurzame inzetbaarheid

Het doel van de Regeling tegemoetkoming keuringen duurzame inzetbaarheid (ORISMA-KDI) is het stimuleren van keuringen met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van werknemers van 45 jaar en ouder.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Onbepaald
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Jaarlijks: € 75.000
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling tegemoetkoming keuringen duurzame inzetbaarheid (ORISMA-KDI) is het stimuleren van keuringen met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van werknemers van 45 jaar en ouder. Het gaat om werknemers in de sector industriële reiniging, milieuonderhoud, scheeps- en containeronderhoud, havenservices en ondersteunende diensten.

Aanvragen kunnen worden ingediend door bij Orisma aangesloten bedrijven.

Per keuring ontvangt de werkgever een tegemoetkoming van maximaal € 150. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer, ontvangt de werkgever deze vergoeding één keer per tweeënhalf jaar (werknemers van 45-50 jaar), één keer per twee jaar (werknemers van 50-55 jaar) of jaarlijks (werknemers van 55 jaar en ouder).

Aanvragen moeten uiterlijk binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar over de in het voorgaande kalenderjaar uitgevoerde KDI’s bij Orsima zijn ingediend.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-10-01 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Regeling tegemoetkoming keuringen duurzame inzetbaarheid.

Regeling tegemoetkoming keuringen duurzame inzetbaarheid

+