Subsidieregeling demonstraties in Chemport Europe

Het doel van de Subsidieregeling demonstraties in Chemport Europe (CHEMPORT) is om industriële ondernemingen te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe groene chemie en het opschalen naar pre-productie schaal in de gemeente Eemsdelta.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 05.10.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 300.000
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling demonstraties in Chemport Europe (CHEMPORT) is om industriële ondernemingen te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe groene chemie en het opschalen naar pre-productie schaal in de gemeente Eemsdelta.

Op de regeling zijn de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 en de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door industriële ondernemingen die tot het midden- en kleinbedrijf (mkb) behoren.

Subsidie kan worden aangevraagd voor het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten door middel van experimentele ontwikkeling. Te ondersteunen projecten moeten zich bevinden op TRL niveau 6-8 en moeten binnen twee jaar na de startdatum worden afgerond.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de in aanmerking komende kosten tot een maximum van € 50.000. Het maximumpercentage kan echter worden verhoogd met 10 procentpunten voor middelgrote ondernemingen en met 20 procentpunten voor kleine ondernemingen.

Aanvragen kunnen doorlopend met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-10-04 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Groningen.

Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
9712 JG GRONINGEN
NEDERLAND

+