Subsidieregeling deskundigenkosten agrarische bedrijven 2021

Het doel van de Subsidieregeling deskundigenkosten agrarische bedrijven 2021-2025 (DABGR) is om agrarische ondernemingen te ondersteunen wanneer zij een juridische, bouwkundige, landbouwkundige, planologische, sociaal-emotionele of bedrijfseconomische kennisvraag hebben die geheel of in belangrijke mate veroorzaakt wordt door de nadelige gevolgen die zij ondervinden van de gaswinning uit het Groningenveld.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 06.10.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 100.000. Voor 2021: € 100.000.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling deskundigenkosten agrarische bedrijven 2021-2025 (DABGR) is om agrarische ondernemingen te ondersteunen wanneer zij een juridische, bouwkundige, landbouwkundige, planologische, sociaal-emotionele of bedrijfseconomische kennisvraag hebben die geheel of in belangrijke mate veroorzaakt wordt door de nadelige gevolgen die zij ondervinden van de gaswinning uit het Groningenveld.

Op de regeling zijn de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 en de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door agrarische ondernemingen.

Subsidiabel zijn de activiteiten waarbij een deskundige een agrarische onderneming juridisch, bouwkundig, landbouwkundig, planologisch, sociaal-emotioneel of bedrijfseconomisch beroepsmatig adviseert over of bij:

  • het voorbereiden en indienen van aanvragen en gedurende de behandeling van die aanvragen als bedoeld in artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
  • de voorbereiding van een versterkingsbesluit ten aanzien van de agrarische onderneming en bij de voorbereiding en uitvoering van de versterkingsmaatregelen door de uitvoeringsorganisatie; of
  • vraagstukken met betrekking tot investeringen in de agrarische onderneming of bedrijfsovername of -overdracht.


De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5000.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-28 — Subsidieplafond 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Groningen.

Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
9712 JG GRONINGEN
NEDERLAND

+