Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting

Het doel van de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) is het aanbod van woonruimten met een ontmoetingsruimte, bestemd voor ouderen, te stimuleren door de bouw van ontmoetingsruimten in geclusterde woonvormen, bestemd voor ouderen, te subsidiëren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2022 t/m 31.12.2026
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 20 miljoen. Voor 2023: € 18 miljoen.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) is het aanbod van woonruimten met een ontmoetingsruimte, bestemd voor ouderen, te stimuleren door de bouw van ontmoetingsruimten in geclusterde woonvormen, bestemd voor ouderen, te subsidiëren.

Aanvragen kunnen worden ingediend door:

  • a. toegelaten instellingen, als bedoeld in Hoofdstuk IV van de Woningwet;
  • b. privaatrechtelijke rechtspersonen die op commerciële gronden woningbouw verrichten; of
  • c. privaatrechtelijke rechtspersonen die op andere dan commerciële gronden woningbouw verrichten, niet zijnde een toegelaten instelling als bedoeld onder a.


De subsidie bedraagt € 2500 per m2 van de te bouwen ontmoetingsruimte tot maximaal:

  • voor een ontmoetingsruimte in een geclusterde woonvorm van 5 tot 20 woonruimten: € 100.000;
  • voor een ontmoetingsruimte in een geclusterde woonvorm van 21 tot 50 woonruimten: € 150.000; of
  • voor een ontmoetingsruimte in een geclusterde woonvorm van ten minste 51 woonruimten: € 175.000.


Aanvragen kunnen van 10 januari tot en met 30 november 2022 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-11-30 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+