Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten 2021

Het doel van de Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten 2021 (WTLIR) is het compenseren van een civiele werkgever bij de langdurige inzet van een reservist.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.12.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten 2021 (WTLIR) is het compenseren van een civiele werkgever bij de langdurige inzet van een reservist.

Een aanvraag kan worden ingediend door de civiele werkgever waar de reservist is aangesteld dan wel met wie hij een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, of overeenkomstig, heeft gesloten. Ook de reservist zelf kan een aanvraag indienen, wanneer hij zelfstandig werkzaam is, al dan niet personeel in dienst heeft en kan aantonen dat hij met zijn activiteiten als zelfstandig ondernemer structureel in zijn levensonderhoud voorziet.

Bij langdurige inzet van de reservist maakt de civiele werkgever van de reservist op aanvraag aanspraak op een tegemoetkoming van € 55 per werkdag, met een maximum van vijf dagen per week voor de duur van maximaal een jaar, als bijdrage in de kosten verband houdende met de afwezigheid van de werknemer. Langdurige inzet is een verblijf in werkelijke dienst voor een onafgebroken periode van drie maanden of langer, voor minimaal 24 uur per week.

Aanvragen kunnen doorlopend, maar uiterlijk één jaar na de aanvang van de langdurige inzet, worden ingediend bij het ServiceCentrum Employer Support Reservisten.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-11-30 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Ministerie van Defensie.

Ministerie van Defensie

Plein 4
2511 CR 'S-GRAVENHAGE
NEDERLAND

+