Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Het doel van de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) is het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rond duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Looptijd 22.01.2021 t/m 31.12.2025
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021 t/m 2025: € 964 miljoen. Voor 2021: € 2 miljoen voor sectoranalyses (eerste aanvraagtijdvak), € 350 miljoen voor activiteitenplannen (tweede aanvraagtijdvak), € 2 miljoen voor sectoranalyses (derde aanvraagtijdvak). Voor 2022: € 450 miljoen voor activiteitenplannen (vierde aanvraagtijdvak).
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) is het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rond duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Op de regeling – één van de maatregelen uit het in 2019 met de sociale partners bereikte akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel – is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS van toepassing.

In aanmerking voor subsidie komen samenwerkingsverbanden van sociale partners in branches en sectoren. Ook andere partijen, zoals ondernemingen, O&O-fondsen en A&O-fondsen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en kenniscentra, kunnen aansluiten bij een samenwerkingsverband. Sectoren en branches zijn in de regeling niet vooraf afgebakend. De hoofdaanvrager van een samenwerkingsverband moet een werkgeversorganisatie (dan wel beroepsorganisatie), een werknemersorganisatie of een O&O-fonds (dan wel A&O-fonds) zijn.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor sectoranalyses en activiteitenplannen.

Sectoranalyse

In het kader van dit onderdeel kan elke sector of branche een analyse maken van de meerjarige opgaven op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden waar zij voor staan, en van de inzet die nodig is om te zorgen dat werkenden in de betreffende sector of branche in de toekomst zoveel mogelijk gezond werkend hun pensioen bereiken. In een sectoranalyse wordt ten minste vijf jaar vooruitgekeken.

Om een subsidie voor sectoranalyse te kunnen aanvragen, moet een hoofdaanvrager zijn aangewezen door een samenwerkingsverband van ten minste één werkgevers- en één werknemersorganisatie.

De subsidie voor het opstellen van een sectoranalyse bedraagt € 20.000 per samenwerkingsverband.

Activiteitenplan

Vanuit dit onderdeel kan subsidie worden verleend voor activiteiten die zijn opgenomen in een activiteitenplan dat is gebaseerd op een sectoranalyse van de meerjarige opgaven waarvoor de betreffende sector staat.

De subsidie voor de kosten van de subsidiabele activiteiten rond duurzame inzetbaarheid bedraagt maximaal 50%. De subsidie voor een zogeheten Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) bedraagt maximaal 25%. Het aangevraagde subsidiebedrag voor een integraal activiteitenplan moet ten minste € 125.000 (exclusief overhead) bedragen.

Aanvragen

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagtijdvak met behulp van een elektronisch aanvraagformulier worden ingediend bij Uitvoering Van Beleid (UVB). Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Laatst gewijzigd op 2021-11-26 — Wijziging in verband met openstelling van het vierde aanvraagtijdvak alsmede enkele andere wijzigingen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Agentschap SZW.

Agentschap SZW

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Nederland

+