Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland

Het doel van de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland (RDNILNN) is het stimuleren van projecten die bijdragen aan het versnellen van natuurinclusieve landbouw in Drenthe, Friesland en Groningen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.02.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022 t/m 2024: € 100.000 (Natuurinclusieve experimenten Veenweidegebied). Voor 2021 t/m 2023: € 150.000 (Boerenexperimenten Groningse noordelijke Kleischil). Voor 2021 t/m 2022: € 250.000 (Boerenexperimenten Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt). Voor 2021: € 150.000 (Boerenexperimenten), € 150.000 (Natuurinclusieve experimenten Veenweidegebied).
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland (RDNILNN) is het stimuleren van projecten die bijdragen aan het versnellen van natuurinclusieve landbouw in Drenthe, Friesland en Groningen.

Hierbij wordt sterke landbouw gerealiseerd welke topvoedsel produceert en die bijdraagt aan een rijke leefomgeving. Het gaat om het ontwikkelen, toetsen of toepasbaar maken van een structurele benadering voor natuurinclusieve landbouw op basis van ecologische en landbouwkundige kennis, kennis over gebiedsparticipatie en verdienmodellen.

De regeling maakt onderdeel uit van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw die loopt gedurende de periode 2019-2023. De Regio Deal is een gezamenlijk initiatief van de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Projecten moeten plaatsvinden in de volgende gebieden: Veenkoloniën, Westerwolde, Oldambt, noordelijke Kleischil, Veenweide en het Kleiweidegebied. De projecten dienen een leereffect te hebben en alle projecten samen hebben een voorbeeldfunctie.

Subsidie kan worden verstrekt aan deelnemers in een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal twee deelnemers waarvan minimaal één agrarische ondernemer, tenzij in nadere regels anders wordt bepaald.

De hoogte van de subsidie wordt per openstelling bepaald. Ook gelden voor elke openstelling aanvullende voorwaarden.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend via www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl. Aanvragen tot € 50.000 worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Overige aanvragen worden gerangschikt.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-25 — Uitvoeringsregeling natuurinclusieve experimenten Veenweidegebied 2022-2024

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland.

Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland

+