Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Het doel van de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) is het stimuleren van de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen, teneinde de emissie van CO2 te verminderen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 15.03.2021 t/m 14.03.2026
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 22 miljoen. Voor 2021: € 22 miljoen.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) is het stimuleren van de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen, teneinde de emissie van CO2 te verminderen.

Met de regeling wordt uitvoering gegeven aan de ambities uit het Klimaatakkoord, dat is gericht op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Onderdeel daarvan is ook een reductieopgave voor de mobiliteitssector.

Subsidie kan worden aangevraagd door ondernemingen en non-profitinstellingen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de aanschaf van één of meerdere nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s. Hieronder worden bedrijfsauto’s verstaan die volledig emissieloos zijn, die uitsluitend worden aangedreven door een elektromotor, en die vallen onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4250 kg.

De subsidie voor een bedrijfsauto die valt onder de voertuigclassificatie N1 bedraagt 10% van de netto catalogusprijs, tot een maximum van € 5000 per bedrijfsauto. De subsidie voor een bedrijfsauto die valt onder de voertuigclassificatie N2 bedraagt 10% van de verkoopprijs, tot een maximum van € 5000 per bedrijfsauto. De percentages worden met 2 procentpunten verhoogd voor subsidie aan een kleine onderneming of non-profitinstelling.

Aanvragen kunnen tijdens de volgende aanvraagperioden met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

  • 15 maart 2021, 9.00 uur tot en met 31 december 2021, 12.00 uur;
  • 3 januari 2022, 9.00 uur tot en met 31 december 2022, 12.00 uur;
  • 2 januari 2023, 9.00 uur tot en met 31 december 2023, 12.00 uur;
  • 2 januari 2024, 9.00 uur tot en met 31 december 2024, 12.00 uur;
  • 2 januari 2025, 9.00 uur tot en met 31 december 2025, 12.00 uur.


Het jaarlijks beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-17 — Wijziging en plafond 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+