Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19

Het doel van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) is om getroffen mkb-ondernemingen én grote ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen in verband met de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Looptijd 13.02.2021 t/m 30.06.2022
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget Vaste lasten: € 1,033 miljard (geraamd budget vierde kwartaal 2020), € 970 miljoen (geraamd budget eerste kwartaal 2021), € 3,5 miljard (geraamd budget tweede kwartaal 2021), € 1,8 miljard (geraamd budget derde kwartaal 2021), € 1,9 miljard (geraamd budget eerste kwartaal 2022). Evenementenmodule: € 3,5 miljoen per openstelling.
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) is om getroffen mkb-ondernemingen én grote ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen in verband met de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Subsidie vaste lasten mkb-ondernemingen

Subsidie kan worden verstrekt aan getroffen mkb-ondernemingen om bij te dragen aan de financiering van de vaste lasten in de maanden oktober, november en december 2020, de maanden januari, februari en maart 2021, de maanden april, mei en juni 2021, de maanden juli, augustus en september 2021, de maanden oktober, november en december 2021 én de maanden januari, februari en maart 2022.

Subsidie wordt enkel verstrekt aan een mkb-onderneming:

 • a. waarvan het omzetverlies ten minste 30% bedraagt;
 • b. waarvan de uitkomst van de vermenigvuldiging van A en C ten minste € 1500 bedraagt;
 • c. die op de peildatum in het handelsregister stond ingeschreven;
 • d. waarvan de hoofdactiviteit, waaronder de mkb-onderneming op de peildatum is ingeschreven in het handelsregister met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling in de bijlage is opgenomen of die op de peildatum is ingeschreven in het handelsregister met een hoofdactiviteit onder de code 64.2, 64.30.3 of 70.10 van de Standaard Bedrijfsindeling en met een nevenactiviteit die in de bijlage is opgenomen;
 • e. die:
  • 1°. voor zover het een mkb-onderneming, niet zijnde een horecaonderneming of een ambulante onderneming, betreft:
   • ten minste één vestiging heeft met een ander adres dan het privéadres van de eigenaar of eigenaren van de mkb-onderneming; of
   • een vestiging heeft die fysiek afgescheiden is van de privéwoning van de eigenaar of eigenaren van de mkb-onderneming en voorzien is van een eigen opgang of toegang; of
  • 2°. voor zover het een horecaonderneming betreft ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft.


De subsidie voor de periode januari, februari en maart 2022 bedraagt ten hoogste € 550.000 en wordt berekend op de volgende wijze: A x B x C x D. Hierbij staat:

 • A voor de omzet in de referentieperiode, uitgedrukt in Euro’s;
 • B voor het omzetverlies, uitgedrukt in procenten;
 • C voor de ratio tussen de vaste kosten en de omzet van een gemiddeld bedrijf, zoals per sector genoemd in de derde kolom van de tabel in de bijlage, uitgedrukt in procenten;
 • D voor het subsidiepercentage, dat 100% bedraagt.


Subsidie vaste lasten grote ondernemingen

Subsidie kan worden verstrekt aan getroffen grote ondernemingen om bij te dragen aan de financiering van de vaste lasten in de maanden januari, februari en maart 2021, de maanden april, mei en juni 2021, de maanden juli, augustus en september 2021, de maanden oktober, november en december 2021 én de maanden januari, februari en maart 2022.

Subsidie wordt enkel verstrekt aan een grote onderneming indien:

 • a. het omzetverlies van de grote onderneming of, indien de grote onderneming deel uitmaakt van een groep het omzetverlies van die groep, ten minste 30% bedraagt;
 • b. de uitkomst van de vermenigvuldiging van A en C voor de grote onderneming of, indien de grote onderneming deel uitmaakt van een groep, voor die groep, ten minste € 1500 bedraagt;
 • c. de grote onderneming die de aanvraag indient op de peildatum in het handelsregister stond ingeschreven;
 • d. de hoofdactiviteit waaronder de grote onderneming die de aanvraag indient op de peildatum is ingeschreven in het handelsregister met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling in de bijlage is opgenomen of de grote onderneming die de aanvraag indient op de peildatum is ingeschreven in het handelsregister met een hoofdactiviteit onder de code 64.2, 64.30.3 of 70.10 van de Standaard Bedrijfsindeling en met een nevenactiviteit die in de bijlage is opgenomen;
 • e. in het geval dat de grote onderneming deel uitmaakt van een groep, de grote onderneming die de aanvraag indient op de peildatum in het handelsregister stond ingeschreven met een hoofdactiviteit of nevenactiviteit als bedoeld in onderdeel d, die op het moment van aanvraag representatief is voor de groep;
 • f. de grote onderneming die de aanvraag indient:
  • 1°. voor zover het een grote onderneming, niet zijnde een horecaonderneming of een ambulante onderneming, betreft:
   • ten minste één vestiging heeft met een ander adres dan het privéadres van de eigenaar of eigenaren van de onderneming; of
   • een vestiging heeft die fysiek afgescheiden is van de privéwoning van de eigenaar of eigenaren van de onderneming en voorzien is van een eigen opgang of toegang; of
  • 2°. voor zover het een horecaonderneming betreft ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft.


De subsidie voor de periode januari, februari en maart 2022 bedraagt ten hoogste € 600.000 en wordt berekend op de volgende wijze: A x B x C x D. Hierbij staat:

 • A voor de omzet in de referentieperiode, uitgedrukt in Euro’s;
 • B voor het omzetverlies, uitgedrukt in procenten;
 • C voor de ratio tussen de vaste kosten en de omzet van een gemiddeld bedrijf, zoals per sector genoemd in de derde kolom van de tabel in de bijlage, uitgedrukt in procenten;
 • D voor het subsidiepercentage, dat 100% bedraagt.


Evenementenmodule: Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE)

Subsidie kan worden verstrekt aan een mkb-onderneming om bij te dragen aan de financiering van de vaste lasten in de maanden oktober, november en december van 2020 én in de maanden januari, februari en maart 2021, indien die mkb-onderneming:

 • in het tweede en derde kalenderkwartaal van 2019 voor ten minste 50% van zijn omzet aantoonbaar goederen of diensten leverde ten behoeve van een of meerdere in dat tijdvak gehouden evenementen;
 • subsidie voor de maanden juni, juli, augustus en september van 2020 is verstrekt op grond van de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19, zoals deze luidde in voornoemde periode;
 • niet voldoet aan het bepaalde in artikel 2.1.1, tweede lid, onderdeel b, met betrekking tot de subsidie voor de maanden oktober, november en december van 2020.
 • voor 14 september 2019 voor de eerste maal is ingeschreven in het handelsregister.


De subsidie bedraagt 33,3% van de subsidie voor de maanden juni, juli, augustus en september van 2020 zoals die door de minister is vastgesteld op grond van de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19, zoals deze luidde in voornoemde periode. De subsidie bedraagt ten minste € 750 (eerste openstelling) en € 1500 (tweede openstelling).

Aanvragen

Aanvragen voor de subsidie vaste lasten mkb-ondernemingen kunnen van 28 februari 2022 (08.00 uur) tot en met 31 maart 2022 (17.00 uur) met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Aanvragen voor de subsidie vaste lasten grote ondernemingen kunnen van 28 februari 2022 (08.00 uur) tot en met 31 maart 2022 (17.00 uur) met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Aanvragen voor de evenementenmodule konden van 26 april 2021 tot en met 26 mei 2021 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Laatst gewijzigd op 2022-03-15 — Wijziging i.v.m. correctie in zevende openstelling m.b.t. de bekendmaking van gegevens inzake subsidieverlening

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+