Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Fryslân 2021

Het doel van de Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Fryslân 2021 (ABFR) is bij te dragen aan de verbetering van de ruimtelijke structuur, de agrarische structuur, de natuur, het landschap en het milieu, door de realisatie van agrarische bedrijfsverplaatsingen.

Looptijd 01.01.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 500.000
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Fryslân 2021 (ABFR) is bij te dragen aan de verbetering van de ruimtelijke structuur, de agrarische structuur, de natuur, het landschap en het milieu, door de realisatie van agrarische bedrijfsverplaatsingen.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (Asv) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaren of gebruiksgerechtigden van een agrarisch bedrijf. Dit moeten wel kleine of middelgrote ondernemingen zijn.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de verplaatsing van agrarische bedrijven en investeringen in bedrijfsgebouwen op de hervestigingslocatie.

De subsidie bedraagt maximaal € 500.000 (waarvan maximaal € 100.000 voor verplaatsing en maximaal € 400.000 voor investeringen), waarbij de volgende maximale steunpercentages worden gehanteerd:

  • 100% van de daadwerkelijk gemaakte verplaatsingskosten bestaande uit het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande installaties;
  • 40% van de subsidiabele investeringskosten voor de met de verplaatsing samenhangende investeringen;
  • 40% van de subsidiabele investeringskosten voor nieuwe investeringen op de hervestigingslocatie.


Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. Aanvragen worden op volgorde van datum van binnenkomst behandeld.

Laatst gewijzigd op 2022-03-23 — Openstellingsbesluit: de regeling wordt van 24 maart tot en met 31 maart 2022 opengesteld met een subsidieplafond van € 500.000

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+