Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19

Het doel van de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TAVSO) is het beperken van de financiële schade die amateursportorganisaties ervaren als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 en het stimuleren dat verhuurders van sportaccommodaties de huur van amateursportorganisaties kwijtschelden.

Looptijd 19.02.2021 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Tegemoetkoming amateursportorganisaties € 29 miljoen (Q4 2020), € 40 miljoen (Q1 2021), € 30 miljoen (Q2 2021). Tegemoetkoming verhuurders: € 30 miljoen (Q4 2020), € 50 miljoen (Q1 2021), € 30 miljoen (Q2 2021).
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TAVSO) is het beperken van de financiële schade die amateursportorganisaties ervaren als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 en het stimuleren dat verhuurders van sportaccommodaties de huur van amateursportorganisaties kwijtschelden.

De beleidsregel betreft de opvolger van de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II (TASO) en de Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVSC19).

Op grond van de beleidsregel wordt een financiële bijdrage beschikbaar gesteld voor:

  • de financiële schade van amateursportorganisaties die tijdens de periode van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 (Q4 2020, Q1 2021 en Q2 2021) geconfronteerd zijn met een omzetverlies van minimaal 10% ten opzichte van de dezelfde periode in het jaar 2019; en
  • de gederfde huurinkomsten van gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders tijdens de periode van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 (Q4 2020, Q1 2021 en Q2 2021).


De tegemoetkoming voor amateursportorganisaties is afhankelijk van de hoogte van de door de aanvrager opgevoerde financiële schade en loopt uiteen van € 1000 tot maximaal € 24.000. De financiële schade die de aanvrager in Q2 2021 heeft geleden, wordt bepaald door de doorlopende lasten, de personeelskosten waarvoor niet reeds op grond van de NOW of de Tozo compensatie is ontvangen, de bondsafdrachten en het kantineresultaat van de aanvrager bij elkaar op te tellen.

De hoogte van tegemoetkomingen voor verhuurders wordt bepaald aan de hand van de gederfde huurinkomsten van de aanvrager. Het betreft huur die voor Q2 2021 is kwijtgescholden aan de amateursportorganisatie. Hierbij wordt een scheiding gemaakt tussen gebruiksgebonden huur en niet-gebruiksgebonden huur. Voor gebruiksgebonden huur (huur per uur/tijdvak) geldt dat de totale kwijtgescholden huursom in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Bij niet-gebruiksgebonden huur (bijvoorbeeld een voetbalvereniging die per maand de accommodatie huurt) geldt dat de verhuurder maximaal 45% (Q4 2020), 75% (Q1 2021) en maximaal 45% (Q2 2021) van de huur voor dat tijdvak en opvoeren.

Aanvragen kunnen van 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021, van 17 mei 2021 tot en met 11 juli 2021 én van 26 juli 2021 tot en met 19 september 2021 (tegemoetkoming amateursportorganisaties) en van 9 maart 2021 tot en met 3 mei 2021, van 17 mei 2021 tot en met 11 juli 2021 én van 26 juli 2021 tot en met 19 september 2021 (tegemoetkoming verhuurders) met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt het totaal beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de aanvragen die in de aanvraagperiode zijn ontvangen.

Laatst gewijzigd op 2021-07-06 — Wijziging ivm openstelling Q2 2021

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 16006

+