Regeling stimulering hr-expertise culturele en creatieve sector

Het doel van de Regeling stimulering hr-expertise culturele en creatieve sector (HREC) is het geven van een impuls aan de verdere professionalisering van hr-expertise in de culturele en creatieve sector.

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 1.750.000 (uitgeput)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling stimulering hr-expertise culturele en creatieve sector (HREC) is het geven van een impuls aan de verdere professionalisering van hr-expertise in de culturele en creatieve sector.

Op basis van de regeling kunnen bepaalde organisaties en instellingen uit de culturele en creatieve sector een zogeheten hr-voucher aanvragen voor advies op hr-gebied.

Een hr-voucher kan worden aangevraagd door (Nederlandse) instellingen en/of organisaties die subsidie toegekend gekregen hebben op grond van een aantal met naam genoemde regelingen van de rijkscultuurfondsen.

De hr-voucher heeft een waarde van maximaal € 20.000. Organisaties die voor 30 juni 2021 een in het kader van deze regeling gehonoreerde aanvraag hebben gedaan kunnen een tweede aanvraag indienen ter hoogte van maximaal € 20.000 minus het gehonoreerde bedrag uit de aanvraag van voor 30 juni 2021.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een digitaal aanvraagformulier worden ingediend bij Stichting CAOP. Nieuwe aanvragers hebben in de eerste vier weken na openstelling van deze regeling voorrang op organisaties die een tweede aanvraag indienen. Nadien worden de aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld.

Laatst gewijzigd op 2022-03-25 — De regeling is gesloten omdat het maximaal aantal aan te vragen vouchers is bereikt

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Regeling stimulering hr-expertise culturele en creatieve sector.

Regeling stimulering hr-expertise culturele en creatieve sector

+