LTO Noord Fondsen (Stichting Steunfonds LTO Noord en Stichting Fonds Ontwikkeling Duurzame Land- en Tuinbouw)

De LTO Noord Fondsen (LTONOORD), oftewel de Stichting Steunfonds LTO Noord en de Stichting Fonds Ontwikkeling Duurzame Land- en Tuinbouw, financieren groepen boeren en tuinders die samen duurzame en vernieuwende initiatieven opzetten waarmee ze hun inkomen verbeteren, duurzaam produceren en zo de positie van de land- en tuinbouwsector versterken.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.1997 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door LTO Noord Fondsen
Verstrekt door LTO Noord Fondsen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De LTO Noord Fondsen (LTONOORD), oftewel de Stichting Steunfonds LTO Noord en de Stichting Fonds Ontwikkeling Duurzame Land- en Tuinbouw, financieren groepen boeren en tuinders die samen duurzame en vernieuwende initiatieven opzetten waarmee ze hun inkomen verbeteren, duurzaam produceren en zo de positie van de land- en tuinbouwsector versterken.

Subsidiabel zijn innovatieprojecten die impulsen geven aan met name de versterking van de marktpositie van boeren en tuinders (bijvoorbeeld een goede prijs voor producten en meer zeggenschap/participatie in de keten), aan duurzame ontwikkeling van het platteland en aan een duurzame bedrijfsvoering.

Daarnaast is een bijdrage mogelijk voor versterking van kennis en ondernemersvaardigheden en versterking van de sociaaleconomische positie van de ondernemer en het bedrijf.

De bijdrage wordt per project bepaald. Als een initiatief geld gaat opleveren moet de financiering worden terugbetaald.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij LTO Noord Projecten.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-03-23 — De mogelijkheden voor het indienen van voorstellen zijn vanwege de coronacrisis beperkt, het fonds blijft echter open voor voorstellen die specifiek bijdragen aan het bestrijden van de coronacrisis

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij LTO Noord Fondsen.

LTO Noord Fondsen

Zwartewaterallee 14
8031 DX ZWOLLE
NEDERLAND

+