Uitvoeringsbesluit verdeling subsidies per boekjaar voor natuur(werk)groepen

Het doel van het Uitvoeringsbesluit verdeling subsidies per boekjaar voor natuur(werk)groepen (VSBNWGDR) is het steunen van activiteiten van natuur(werk)groepen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.07.2012 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 18.270. Voor 2021: € 18.270.
Behandeld door Provincie Drenthe
Verstrekt door Provincie Drenthe
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Uitvoeringsbesluit verdeling subsidies per boekjaar voor natuur(werk)groepen (VSBNWGDR) is het steunen van activiteiten van natuur(werk)groepen.

De Algemene subsidieverordening Drenthe is van toepassing op dit uitvoeringsbesluit.

In aanmerking voor subsidie komen (preferente) natuur(werk)groepen die rechtspersonen zijn met of zonder volledige rechtsbevoegdheid.

Subsidie is beschikbaar voor activiteiten gericht op het:

  • stimuleren van vrijwilligerswerk op het gebied van natuurbeheer, monitoring, kartering (in kaart brengen) of voorlichting;
  • verbeteren van de biotoop en de leefomgeving van specifieke (beschermde) soorten;
  • bijdragen aan draagvlak voor natuur(ontwikkeling) en het behoud van biodiversiteit;
  • beschikbaar stellen van gegevens over een of meer specifieke soorten in flora en fauna en de ontwikkeling hiervan.

De bijdrage verschilt per geval.

Aanvragen kunnen vóór 1 juni van het jaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt gevraagd met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-02 — Subsidieplafond 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+