Nationaal Groenfonds

Het doel van het Nationaal Groenfonds (NAGFO) is het verbeteren van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Het gaat hierbij om de kwaliteit van natuur en landschap, maar ook de kwaliteit van lucht en water, biodiversiteit en beleving.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.1994 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Nationaal Groenfonds
Verstrekt door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Nationaal Groenfonds (NAGFO) is het verbeteren van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Het gaat hierbij om de kwaliteit van natuur en landschap, maar ook de kwaliteit van lucht en water, biodiversiteit en beleving.

Het fonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Het fonds richt zich daarbij met name op vernieuwende groene projecten en bedrijven, met een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde, waaronder een groeiend aantal start-ups en scale-ups. De betreffende ondernemers hebben vaak moeite om financiering te krijgen van reguliere banken, omdat hun projecten te klein, te arbeidsintensief of te risicovol zijn.

De focus van het fonds ligt op de financiering van projecten met betrekking tot de volgende thema’s:

  • natuur en landschap: meer en robuustere natuur, meer samenhang en vergroten biodiversiteit;
  • energietransitie: onder andere wind, geothermie, zonne-energie, biomassa en mestvergisting;
  • duurzame landbouw: natuurinclusieve en kringlooplandbouw, behoud natuurlijk kapitaal en reserves en nieuwe technieken en stadslandbouw;
  • circulaire economie (biobased economy): komen tot gesloten kringlopen en minder afval;
  • klimaatadaptatie: aanpassingen aan het veranderende klimaat in Nederland, in het bijzonder op watergebied (zoals retentie, buffering, zuivering et cetera).


Te verstrekken leningen moeten een minimumomvang van € 200.000 hebben. De leningen worden verstrekt uit een zogeheten revolverend fonds; de middelen die terug worden betaald, worden dus telkens opnieuw uitgezet ten behoeve van groene projecten.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de investment managers van het Nationaal Groenfonds. Wanneer die een positief advies geven over het project, ontvangt men een aanvraagformulier. Dit formulier kan vervolgens doorlopend worden ingediend bij het Nationaal Groenfonds.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-02-01 — Te verstrekken leningen moeten voortaan een minimumomvang van € 200.000 hebben (i.p.v. voorheen € 100.000)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nationaal Groenfonds.

Nationaal Groenfonds

Utrechtseweg 12
3811 NB Amersfoort
Nederland

+