Europese Investeringsbank

Het doel van de Europese Investeringsbank (EIB) is bij te dragen aan de integratie, de evenwichtige ontwikkeling en de economische en sociale cohesie van de EU-lidstaten. Daarnaast ondersteunt de EIB investeringsprojecten in meer dan 150 derde landen waarmee de EU overeenkomsten heeft.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.06.1958 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door De Lage Landen (DLL Group)
Verstrekt door Europese Investeringsbank
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Europese Investeringsbank (EIB) is bij te dragen aan de integratie, de evenwichtige ontwikkeling en de economische en sociale cohesie van de EU-lidstaten. Daarnaast ondersteunt de EIB investeringsprojecten in meer dan 150 derde landen waarmee de EU overeenkomsten heeft.

De EIB wordt gefinancierd door de EU-lidstaten en maakt samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) deel uit van de EIB Groep.

De EIB verstrekt leningen, technische assistentie, garanties, risicodragend kapitaal en microfinanciering voor investeringsprojecten van zowel overheden als ondernemingen.

De bank heeft onder meer de beschikking over de volgende financieringsfaciliteiten:

  • individuele leningen: bestemd voor projecten in zowel de publieke als de private sector. In aanmerking komen projecten met een minimale omvang van € 25 miljoen (in ACP-landen € 10 miljoen). De leningen kunnen maximaal 50% van de investeringskosten dekken;
  • intermediaire leningen: bestemd voor financiers van projecten van zowel bedrijven uit met name het midden- en kleinbedrijf (mkb) als lokale overheden. In aanmerking komen projecten met een maximale omvang tot € 25 miljoen (in ACP-landen € 10 miljoen). De leningen kunnen maximaal 50% van de investeringskosten dekken;
  • diverse speciale instrumenten;
  • risicodragend kapitaal (venture capital), al worden alle EIB risicodragend kapitaaltransacties afgehandeld door het Europees Investeringsfonds (EIF).


Met betrekking tot activiteiten buiten de EU ondersteunt de EIB projecten waarbij de nadruk ligt op ontwikkeling van de private sector, infrastructuur, energieleveringszekerheid of milieu en duurzaamheid.

Sinds 2012 houdt de EIB de Sociale innovatiewedstrijd (Social Innovation Tournament). Profit- en non-profitorganisaties met innovatieve voorstellen gericht op sociale innovatie, die voordeel opleveren voor de maatschappij of goede praktijken laten zien met meetbare resultaten, kunnen meedingen naar een eerste of tweede prijs van respectievelijk € 75.000 of € 30.000 en een publieksprijs van € 10.000.

Met ingang van 2013 kent de EIB daarnaast jaarlijks twee prijzen toe om excellentie op het gebied van economisch en sociaal onderzoek te bevorderen. Elk jaar wordt een thema vastgesteld. De prijzen voor ‘uitstekende bijdrage’ en ‘jonge econoom’ bedragen € 40.000 respectievelijk € 25.000.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de EIB. Bedrijven en overheden die in aanmerking willen komen voor financiering vanuit intermediaire leningen (voor projecten onder de € 25 miljoen) moeten zich echter richten tot de intermediairs van de EIB. In Nederland zijn dit ABN AMRO, De Lage Landen (DLL), ING Bank en Rabobank. Aanvragen voor risicodragend kapitaal kunnen op hun beurt worden ingediend bij het EIF.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-17 — Oproep Social Innovation Tournament 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Europese Investeringsbank.

Europese Investeringsbank

Boulevard Konrad Adenauer 100
2950 LUXEMBURG
LUXEMBURG

+