Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Het doel van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) is de noordelijke economie te versterken door middel van financiering, acquisitie en het aanjagen van projecten.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 19.03.1974 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland
Verstrekt door N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) is de noordelijke economie te versterken door middel van financiering, acquisitie en het aanjagen van projecten.

De NOM heeft drie afdelingen die elk één van de kerntaken uitvoeren:

  • NOM Finance: het verstrekken van financiering aan kansrijke ondernemingen in Noord-Nederland;
  • NOM Foreign Direct Investment: het acquireren van (buitenlandse) bedrijven voor Noord-Nederland en accountmanagement voor het bestaande bedrijfsleven in Noord-Nederland;
  • NOM Business Development: het omzetten van een concreet idee naar een project (van idee naar een renderend product).


De NOM financiert alleen bedrijven die gevestigd zijn in de provincies Groningen, Friesland of Drenthe, landelijk of internationaal actief zijn, een innoverend karakter hebben en concurrerend zijn in de markt. Bedrijven in de primaire landbouw, primaire bouw, (detail)handel, vastgoed, financiële dienstverlening, horeca en toerisme komen niet voor financiering in aanmerking.

Financiering kan worden verstrekt aan zowel startende bedrijven als aan bedrijven die willen groeien of een overname willen doen. De financiering wordt verstrekt in de vorm van aandelenkapitaal en/of achtergestelde leningen. De financiële betrokkenheid is altijd voor een bepaalde periode, daarna worden de aandelen (terug)verkocht, moet de eventuele lening worden afgelost en kan de NOM de opbrengst weer herinvesteren.

De NOM maakt onderscheid tussen de volgende vormen van financiering:

  • achtergestelde lening van € 50.000 tot € 200.000 (NOM Aanjaagfinanciering): een lening voor kansrijke, jonge bedrijven opererend binnen de Topsectoren of provinciale speerpunten (chemie, creatieve industrie, energie, high tech systems, logistiek, life sciences, tuinbouw, agrifood, water, biobased economy, sensortechnologie en healthy ageing);
  • achtergestelde lening van € 200.000 tot € 1,5 miljoen (NOM Mezzanine-lening): een lening bedoeld om de financiële structuur van bedrijven te versterken;
  • aandelenkapitaal/achtergestelde lening van € 200.000 tot € 2,5 miljoen (NOM Groei- of Overnamefinanciering): een combinatie van aandelenkapitaal en achtergestelde lening bedoeld om bedrijven verder te laten groeien of een overname mogelijk te maken.


Aanvragen kunnen worden ingediend bij de NOM. Het financieringsproces start met inleidende gesprekken, toetsing aan de voorwaarden en de beoordeling van een businessplan. Vervolgens vindt een uitgebreid onderzoek plaats voordat een transactie kan worden uitgewerkt en afgerond.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2017-03-28 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij N.V. NOM – Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.

N.V. NOM – Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland

Paterswoldseweg 810
9728 BM GRONINGEN
NEDERLAND

+