Regeling investeringsverzekeringen

De Regeling investeringsverzekeringen (RIV) heeft als doel Nederlandse investeringen in het buitenland te stimuleren om de economische banden tussen Nederland en investeringslanden duurzaam uit te breiden en te versterken.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2010 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Jaarlijks circa € 454 miljoen
Behandeld door Atradius Dutch State Business
Verstrekt door Ministerie van Financiën
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Regeling investeringsverzekeringen (RIV) heeft als doel Nederlandse investeringen in het buitenland te stimuleren om de economische banden tussen Nederland en investeringslanden duurzaam uit te breiden en te versterken.

De regeling is de opvolger van de Tijdelijke Regeling herverzekering investeringen 2004 (RHI). De regeling valt onder de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën.

Nederlandse ondernemingen kunnen zich bij Atradius DSB met een investeringsverzekering indekken tegen politieke risico’s die verbonden zijn aan investeringen in het buitenland. Te denken valt aan ondernemingen die bijvoorbeeld een joint venture aangaan in het buitenland of participeren in het aandelenkapitaal van een buitenlands bedrijf. Atradius biedt de verzekering aan namens de Nederlandse Staat.

In het kader van de regeling kan de Staat het niet-commercieel risico van een ondernemer dat is verbonden aan een investering of een lening in verzekering nemen.

De investeringsverzekering biedt dekking voor de volgende politieke risico’s:

  • onteigening;
  • transferbelemmeringen (bijvoorbeeld bij overmaking van dividend);
  • (burger)oorlog, inclusief andere vormen van politiek geweld; en
  • contractbreukrisico (aanvullend).


De investeringsverzekering is van toepassing op een grote groep landen. Met deze landen is meestal een investeringsbeschermingsovereenkomst (IBO) afgesloten. Een IBO legt overheden wederzijdse verplichtingen op ten aanzien van de behandeling van investeringen op elkaars grondgebied.

De premie is afhankelijk van het investeringsland en de omvang van de dekking en varieert voor de risico’s van oorlog, onteigening en transfer tussen in totaal 0,65% en 1,1% per jaar.

De schadevergoeding bedraagt maximaal 90% van het verzekerd bedrag. Investeringen zijn verzekerbaar tot maximaal € 100 miljoen.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Atradius DSB.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2016-10-06 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Atradius Dutch State Business.

Atradius Dutch State Business

David Ricardostraat 1
1066 JS Amsterdam
Nederland

+