Stichting Mibiton

De Stichting PPS Mibiton (MIBITON) ondersteunt onderzoek, ontwikkeling en ondernemerschap op het gebied van life sciences (biomedische wetenschappen, chemie, voedings-, agro- en milieutechnologie).

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.1994 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Stichting Mibiton
Verstrekt door Stichting Mibiton
  • 302 open subsidies aangeboden
  • 82 adviseurs stand-by
  • Gratis account

De Stichting PPS Mibiton (MIBITON) ondersteunt onderzoek, ontwikkeling en ondernemerschap op het gebied van life sciences (biomedische wetenschappen, chemie, voedings-, agro- en milieutechnologie).

Mibiton is de afkorting van Stichting Publieke Private Samenwerking Versterking van de Materiële Infrastructuur BioTechnologisch Onderzoek in Nederland. De stichting stelt via revolverende fondsen apparatuur en faciliteiten ter beschikking aan kennisinstellingen en het bedrijfsleven, vooral het mkb.

In aanmerking voor ondersteuning komen kennisinstellingen en (jonge) life sciences bedrijven.

Mibiton kent drie investeringsfondsen:

  • het Mibiton Share fonds (MIBSHARE) bevordert de samenwerking tussen life sciences mkb-bedrijven en tussen het mkb en kennisinstituten;
  • het Mibiton Solo fonds (MIBSOLO) biedt ondersteuning aan life sciences mkb-ondernemers die apparatuur willen exploiteren;
  • het Mibiton Science fonds (MIBSCIENCE) geeft een impuls aan life sciences spin-off bedrijven die voortkomen uit een Nederlands kennisinstituut.


De bijdrage verschilt per fonds.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij Stichting Mibiton.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2017-05-31 — Brochure over Mibiton-activiteiten toegevoegd

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Mibiton.

Stichting Mibiton

Synthesium, gebouw C
Loire 150
2491 AK DEN HAAG

+