Exportkredietverzekering

Het doel van de Exportkredietverzekering (EKV) is het bevorderen van economische betrekkingen door het via de Nederlandse overheid herverzekeren van risico’s die Nederlandse ondernemers lopen bij de export van kapitaalgoederen en diensten naar en aannemingswerken in het buitenland.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.1932 - onbepaald
Aanvraagtermijn Voorafgaand aan contractonderhandelingen
Budget Jaarlijks € 10 miljard herverzekerd door het ministerie van Financiën
Behandeld door Atradius Dutch State Business
Verstrekt door Atradius Dutch State Business
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Exportkredietverzekering (EKV) is het bevorderen van economische betrekkingen door het via de Nederlandse overheid herverzekeren van risico’s die Nederlandse ondernemers lopen bij de export van kapitaalgoederen en diensten naar en aannemingswerken in het buitenland.

De EKV valt onder de Kaderwet financiële verstrekkingen financiën.

Naast de EKV bestaan voor de herverzekering van risico’s nog de Regeling investeringsverzekeringen (RHI2011; gericht op niet-commerciële risico’s), de inmiddels vervallen SENO (gericht op Centraal en Oost-Europa) en de Garantiefaciliteit opkomende markten (GOM; speciaal bestemd voor risico’s bij export naar landen die in aanmerking komen voor een schenking onder het ORIO-programma). Ook voert Atradius de Nederlandse Medische Faciliteit (NMF) uit. De NMF betreft een acceptatieraamwerk ten behoeve van specifieke exporttransacties in de medische sector.

Atradius Dutch State Business (Atradius DSB; het voormalige Gerling NCM) verzekert voor rekening van de Nederlandse overheid alle ééntransactiezaken van Nederlandse ondernemingen op:

  • minder sterke opkomende markten, waarvan de maximum schadevergoeding meer dan € 5 miljoen bedraagt, of waarvan de risicoduur langer is dan 24 maanden (waarvan de kredietduur meer dan twaalf maanden), of waarvan de totale maximum schadevergoeding per debiteur uit hoofde van ééntransactiepolissen meer bedraagt dan € 11,5 miljoen;
  • sterke opkomende markten, waarvan de maximum schadevergoeding meer bedraagt dan € 50 miljoen, of waarvan de risicoduur langer is dan 36 maanden (waarvan de kredietduur 24 maanden).
  • de "oude" EU-landen, alsmede grote, goede economieën, waarvan de maximum schadevergoeding meer bedraagt dan € 100 miljoen of waarvan de risicoduur langer is dan 36 maanden (waarvan de kredietduur 24 maanden).


Bij de herverzekering gaat het uitsluitend om middellange exporttransacties die voldoende Nederlands belang hebben: 50% van de koopprijs moet in beginsel betrekking hebben op Nederlandse goederen of diensten.

Vanwege de verscheidenheid van debiteuren- en landenrisico’s per land en de veranderingen die daarin kunnen optreden, verschillen de voorwaarden waaronder herverzekering plaatsvindt en de wijze waarop risico’s worden herverzekerd per land.

De bijdrage bestaat uit dekking van de risico’s tot maximaal 98%.

Aanvragen voor een verzekering kunnen voorafgaand aan contractonderhandelingen met behulp van een aanvraagformulier bij Atradius DSB worden ingediend.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2016-07-11 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Atradius Dutch State Business.

Atradius Dutch State Business

David Ricardostraat 1
1066 JS Amsterdam
Nederland

+