Onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal

Met het Onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (FVOKS), ook bekend als Research Fund for Coal and Steel (RFCS), ondersteunt de Europese Unie gezamenlijk onderzoek in de sectoren kolen en staal. Het programma biedt daarnaast ondersteuning voor baanbrekende technologieën die de staalproductieprojecten nagenoeg koolstofvrij moeten maken en voor onderzoeksprojecten naar een rechtvaardige transitie voor voormalige of sluitende kolenmijnen en bijbehorende infrastructuur.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 27.02.2002 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021: € 11.362.500 (oproep RFCS-2021). Voor 2020: € 40 miljoen (oproep RFCS-2020).
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Met het Onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (FVOKS), ook bekend als Research Fund for Coal and Steel (RFCS), ondersteunt de Europese Unie gezamenlijk onderzoek in de sectoren kolen en staal. Het programma biedt daarnaast ondersteuning voor baanbrekende technologieën die de staalproductieprojecten nagenoeg koolstofvrij moeten maken en voor onderzoeksprojecten naar een rechtvaardige transitie voor voormalige of sluitende kolenmijnen en bijbehorende infrastructuur.

Het programma is de opvolger van de EGKS-programma’s voor onderzoek en technologische ontwikkeling op het gebied van kolen en staal. Het budget voor het programma is afkomstig van de opbrengst van het vermogen van de voormalige EGKS.

In aanmerking voor een bijdrage komen ondernemingen, overheidsinstanties, onderzoeksinstellingen en instellingen voor secundair of hoger onderwijs of andere rechtspersonen en natuurlijke personen uit de EU-lidstaten die een onderzoeksactiviteit uitvoeren of hier een substantiële bijdrage aan leveren. Ook organisaties en personen uit kandidaat-lidstaten en derde landen kunnen deelnemen aan het programma, maar zij ontvangen geen bijdrage.

Projecten moeten betrekking hebben op de wetenschappelijke/technische en sociaal-economische prioriteiten.

Onderzoeksprioriteiten met betrekking tot kolen zijn:

  • ondersteuning van een rechtvaardige transitie voor de kolensector en de kolenregio’s;
  • verbetering van gezondheid en veiligheid;
  • minimalisering van de milieueffecten van kolenmijnen in transitie.


Onderzoeksprioriteiten met betrekking tot staal zijn:

  • nieuwe, duurzame en koolstofarme processen voor staalproductie en -afwerking;
  • geavanceerde staalsoorten en staaltoepassingen;
  • behoud van hulpbronnen, bescherming van het milieu en circulaire economie;
  • personeelsbeheer en arbeidsomstandigheden.


Het programma onderscheidt onderzoeksprojecten, proefprojecten, demonstratieprojecten, flankerende maatregelen en ondersteunende en voorbereidende activiteiten.

De maximale bijdrage is 60% voor onderzoeksprojecten, 50% voor proef- en demonstratieprojecten en 100% voor flankerende maatregelen alsmede ondersteunende en voorbereidende activiteiten.

Aanvragen kunnen na publicatie van een jaarlijkse oproep tot het indienen van voorstellen digitaal worden ingediend bij het Directoraat-Generaal Onderzoek en innovatie. Tenzij anders vermeld, valt de sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen elk jaar op 15 september.

Met de indieners van geselecteerde projecten, maatregelen en activiteiten worden subsidieovereenkomsten gesloten.

De Commissie wint advies in bij het Comité kolen en staal (Coal and Steel Committee; COSCO), de Adviesgroepen kolen en staal (Coal and Steel Advisory Groups; CAG/SAG) en de Technische Groepen kolen en staal (Technical Groups; TG).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-21 — Oproep 2022 geopend

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij DG Onderzoek en innovatie (RTD).

DG Onderzoek en innovatie (RTD)

SDME 2/2
1049 BRUSSEL
BELGIË

+