54 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Stimuleringsregeling wonen en zorg

0

Het doel van de Stimuleringsregeling wonen en zorg (SWZ) is het stimuleren van de ontwikkeling en totstandkoming van vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen.

Geopend  Garantie, Subsidie

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming)

0

Het doel van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming oftewel de RVV Verduurzaming (RVVV) is het stimuleren van het verduurzamen van sociale huurwoningen.

Geopend  Fiscale stimulans

Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

0

Het doel van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (PELS) is het verwijderen van ongebruikte of verouderde opstallen, het geven van een nuttige bestemming aan percelen waarop de nertsenhouderijen gevestigd waren, het bijdragen aan de wens dat voormalige nertsenhouders …

Geopend  Subsidie

Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen

0

Het doel van de Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen (OVERVAL) is stimuleren dat bewoners en bedrijven die te maken hebben gehad met een woning- of bedrijfsoverval, preventieve maatregelen nemen die erop gericht zijn een nieuwe overval te voorkomen.

Geopend  Subsidie

Regeling groenprojecten 2016

0

De Regeling groenprojecten 2016 (GRBEL2016) heeft tot doel het bevorderen van beleggingen en investeringen die van belang zijn voor de bescherming van het milieu.

Geopend  Fiscale stimulans

Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014

2

De Regeling POP 3 subsidies provincie Fryslân (POP3FR) vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Friesland verstrekken van subsidies in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland (POP3).

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Verordening POP3

0

De Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe (POP3DR) vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Drenthe verstrekken van POP3-subsidies.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

European Energy Efficiency Fund

0

Het doel van het European Energy Efficiency Fund (EEEF) is het ondersteunen van de doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van duurzame energie en klimaatbescherming.

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Participatie

Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2022

0

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2022 (POP3) verwoordt de ambitie van Nederland voor de ontwikkeling van het platteland voor de periode 2014 tot en met 2022.

Geopend  Garantie, Subsidie

Garantstelling gericht op bankgaranties

0

Doel van de Garantstelling gericht op bankgaranties (GOBANK) is het ondersteunen van bedrijven in de bouw en kapitaalgoederenindustrie.

Geopend  Garantie

Topsector energieprojecten

2

Het doel van de regeling Topsector energieprojecten (TOPENERGIE, ook TSE genoemd) is het stimuleren van energie-innovaties.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling ruimte Fryslân

0

Het doel van de Subsidieregeling ruimte Fryslân (SRFFR) is het stimuleren van activiteiten op het terrein van ruimte.

Geopend  Krediet, lening, Subsidie
+