Regeling groenprojecten 2016

De Regeling groenprojecten 2016 (GRBEL2016) heeft tot doel het bevorderen van beleggingen en investeringen die van belang zijn voor de bescherming van het milieu.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.04.2016 - onbepaald
Aanvraagtermijn Niet van toepassing
Budget € 1 miljard aan particulier vermogen via banken
Behandeld door Kredietinstelling of beleggingsinstelling
Verstrekt door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

De Regeling groenprojecten 2016 (GRBEL2016) heeft tot doel het bevorderen van beleggingen en investeringen die van belang zijn voor de bescherming van het milieu.

De regeling is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Infrastructuur & Milieu, Economische Zaken en Financiën. De regeling is gebaseerd op de artikelen 5.13 en 5.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en vervangt de Regeling groenprojecten 2010 (GRBEL2010).

De faciliteiten voor investeerders in groene beleggingen bestaan uit een gemaximeerde vrijstelling in box III enerzijds (€ 61.215) en een heffingskorting (0,7%) voor belastingplichtigen anderzijds als aanvulling op gewone rentevrijstellingen en dividendvrijstellingen.

Binnen de regeling worden de volgende categorieën onderscheiden:

 • Natuur;
 • Biologische landbouw;
 • Landbouw;
 • Duurzame grondstoffen;
 • Terugwinning en recycling;
 • Duurzame energie;
 • Energiebesparing;
 • Duurzaam bouwen;
 • Duurzame mobiliteit;
 • Duurzame waterketens;
 • Klimaatadaptatie.


Indien een project onder de regeling zou kunnen vallen, kan contact worden opgenomen met een kredietinstelling of een beleggingsinstelling met een Groenfonds. Is deze geïnteresseerd, dan dient de krediet- of beleggingsinstelling een aanvraag in bij de beoordelende instantie (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Deze instantie geeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een advies en uiteindelijk geeft de minister bij beschikking (de Groenverklaring) aan dat een project groen is.

De Groenverklaring wordt voor maximaal tien jaar afgegeven.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-28 — Bijstellingsregeling directe belastingen 2022 gepubliceerd, met daarin licht verhoogd vrijstellingsbedrag (€ 61.215 i.p.v. € 60.429)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Kredietinstelling of beleggingsinstelling.

Kredietinstelling of beleggingsinstelling

Variabel
NEDERLAND

+