54 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân

1

Met de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân (SWFFR) draagt de provincie bij aan de subsidiëring van activiteiten op het terrein van Wurkje foar Fryslân.

Geopend  Subsidie

Stichting Lighthouse Fonds

0

De Stichting Lighthouse Fonds (LIGHTHOUSE) financiert of ondersteunt incidentele evenementen, gebeurtenissen en bijzondere omstandigheden in relatie tot de bouwnijverheid.

Geopend  Overig

Young Expert Programme Water (YEP Water) en Young Expert Programme Agrofood (YEP Agrofood)

0

Het doel van het Young Expert Programme Water, ook wel YEP Water en het Young Expert Programme Agrofood, ook wel YEP Agrofood (YEP) is het verjongen en versterken van de professionaliteit en expertise in de Nederlandse water- en agrofood-sector in zowel ontwikkelingslanden als bij bedrijven, …

Geopend  Subsidie

European Local Energy Assistance Facility

0

Het doel van de European Local Energy Assistance Facility (ELENA) is het ondersteunen van steden en regionale overheden bij investeringen in herbruikbare energie en energie-efficiency initiatieven.

Geopend  Subsidie

Drents Monumentenfonds

0

Het doel van het Drents Monumentenfonds (MONUFONDSDR) is het bevorderen van de instandhouding van gebouwde monumenten in de provincie Drenthe.

Geopend  Krediet, lening

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

0

Het doel van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) is het stimuleren van de verbetering van de woon- en leefkwaliteit.

Geopend  Krediet, lening

European Technology Platforms & Joint Technology Initiatives (ETPJTI)

0

Binnen European Technology Platforms (ETP's) stellen bedrijven en onderzoeksinstellingen samen een strategische onderzoeksagenda vast voor een specifiek technologiegebied. De Europese Commissie heeft geen actieve rol binnen de ETP's en de deelnemers aan een ETP krijgen dan ook geen …

Geopend  Subsidie

Sustainable Energy Technology (SET) Fonds

0

Het doel van het Sustainable Energy Technology Fonds (SETF) is innovatieve bedrijven en projecten op het gebied van schone energie te financieren.

Geopend  Participatie

StartGreen Capital

1

Het doel van StartGreen Capital (SGC) is het leveren van een bijdrage aan de economische en ecologische ontwikkeling van Nederland.

Geopend  Participatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw

0

Het doel van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw (SOOW) is het bevorderen van de vakbekwaamheid en het sociaal beleid in de waterbouwbranche in zijn totaliteit.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

0

Het doel van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (SSV) is het beperken van de geluidsbelasting vanwege wegen en spoorwegen aan woningen, gebouwen en terreinen dan wel het beperken van het geluidsniveau binnen woningen of gebouwen.

Geopend  Subsidie

Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie

0

Het doel van de Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT) is het stimuleren, coördineren, begeleiden en verzorgen van om-, her-, en bijscholingsprojecten voor werknemers in de bedrijfstak timmerindustrie.

Geopend  Subsidie
+