Subsidieregeling ruimte Fryslân

Het doel van de Subsidieregeling ruimte Fryslân (SRFFR) is het stimuleren van activiteiten op het terrein van ruimte.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 05.07.2014 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Per onderdeel bepaald
Behandeld door Provincie Friesland
Verstrekt door Provincie Friesland
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling ruimte Fryslân (SRFFR) is het stimuleren van activiteiten op het terrein van ruimte.

De Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 is van toepassing op deze subsidieregeling.

De subsidieregeling vormt het kader voor verschillende onderdelen op het gebied van stedelijke vernieuwing en wonen.

De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2017-01-12 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+