54 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Subsidieregeling Klimaat Actief!

0

Het doel van de Subsidieregeling Klimaat Actief! (KADOD21) is om binnen het beheergebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta klimaatadaptieve maatregelen te stimuleren die een waterbergend of water-infiltrerend effect hebben.

Geopend  Subsidie

Mobiliteitsfonds

0

Het doel van het Mobiliteitsfonds (MF) is het faciliteren van de bereikbaarheid van heel Nederland door veilige, innovatieve en duurzame mobiliteit van personen en goederen.

Geopend  Subsidie

Beleidsregel vergoeding aardbevingsbestendige industrie Groningen

0

Op basis van de Beleidsregel vergoeding aardbevingsbestendige industrie Groningen (BAIGR) kunnen industriële bedrijven in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten voor het onderzoek naar, en het treffen van maatregelen met betrekking tot de aardbevingsbestendigheid van gebouwen en …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling warmtetransitieprojecten provincie Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling warmtetransitieprojecten provincie Groningen (WTPG) is het stimuleren van de uitvoering van gebiedsgerichte projecten die leiden tot het gebruik van klimaatneutrale en aardgasvrije warmte in het kader van de warmtetransitie van de gebouwde omgeving in de …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021 (HRK2021) is de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van gebieden te verbeteren door de aanpak van verpauperde vastgoedlocaties of gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikkelingen.

Geopend  Subsidie

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing

0

Het doel van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is het stimuleren van investeringen in de productie van duurzame energie, energiebesparende isolatiemaatregelen en de aansluiting op warmtenetten.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen (VGG) is het faciliteren van eigenaren die de versterking van hun gebouw of de sloop van het huidige, onveilige gebouw en de bouw van een nieuw gebouw, geheel of gedeeltelijk in eigen beheer willen uitvoeren.

Geopend  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied (BJVIJS) is het bevorderen van de toegankelijkheid van jachthavens en de bruikbaarheid van de daarin gelegen ligplaatsen in het IJsselmeergebied bij een ingevolge het peilbesluit verlaagd …

Geopend  Subsidie

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen

0

Het doel van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) is het stimuleren van het aardgasvrij maken van huurwoningen, alsmede van huur- en koopwoningen die onderdeel uitmaken van een gebouw of gebouwen waarvoor een vereniging van eigenaars is opgericht waarvan een of meer leden …

Geopend  Subsidie

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Tijdelijke Woningen (RVV Tijdelijke Woningen)

0

Het doel van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Tijdelijke Woningen oftewel de RVV Tijdelijke Woningen (RVVT) is het stimuleren van de realisatie van tijdelijke huurwoningen.

Geopend  Fiscale stimulans

Subsidieregeling Friese Retailaanpak

0

Het doel van de Subsidieregeling Friese Retailaanpak (RETAILFR) is om 71 geselecteerde winkelgebieden in de provincie Friesland meer toekomstbestendig te maken en tevens meer aantrekkelijk voor bezoekers.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling pilot karakteristieke panden Overschild provincie Groningen 2019

0

Het doel van de Subsidieregeling pilot karakteristieke panden Overschild provincie Groningen 2019 (KPOG) is het stimuleren van het behoud en duurzaam maken van karakteristieke panden in Overschild. Overschild betreft het gebied met de postcodes beginnend met 9625.

Geopend  Subsidie
+